skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 547  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Gift Of Diamonds, 2008, (collage on canvas)
The Gift Of Diamonds, 2008, (collage on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gift Of Diamonds, 2008, (collage on canvas)

Kuyath, Julie

Toàn văn sẵn có

2
Pearls and diamonds (coloured engraving)
Pearls and diamonds (coloured engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pearls and diamonds (coloured engraving)

English School

Toàn văn sẵn có

3
A Pack of Portraits from the Metropolitan Museum of Art, New York, 2015 (gouache on paper)
A Pack of Portraits from the Metropolitan Museum of Art, New York, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pack of Portraits from the Metropolitan Museum of Art, New York, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

4
Vincent van Gogh, 2015 (gouache on paper)
Vincent van Gogh, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vincent van Gogh, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

5
Snap, 2015 (gouache on paper)
Snap, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snap, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

6
54 Shades of Grey, 2015 (gouache on paper)
54 Shades of Grey, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

54 Shades of Grey, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

7
A Pack of Blue Dancers No.2, 2015 (gouache on paper)
A Pack of Blue Dancers No.2, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pack of Blue Dancers No.2, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

8
Geometric design, 1930s
Geometric design, 1930s
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric design, 1930s

European School

Toàn văn sẵn có

9
Necklace and a pair of earrings
Necklace and a pair of earrings
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Necklace and a pair of earrings

Toàn văn sẵn có

10
A diamond bracelet and two diamond and ruby brooches
A diamond bracelet and two diamond and ruby brooches
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diamond bracelet and two diamond and ruby brooches

Toàn văn sẵn có

11
Ace Artists, 2014 (gouache on paper)
Ace Artists, 2014 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ace Artists, 2014 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

12
Aces Chicken Puzzle, 2015 (gouache on paper)
Aces Chicken Puzzle, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aces Chicken Puzzle, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

13
Prince Charles, 2015 (gouache on paper)
Prince Charles, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prince Charles, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

14
The Virgin Adoring the Host, after Ingres, 2015 (gouache on paper)
The Virgin Adoring the Host, after Ingres, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Virgin Adoring the Host, after Ingres, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

15
A Pack of Picasso's Women, 2015 (gouache on paper)
A Pack of Picasso's Women, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pack of Picasso's Women, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

16
Royal Flush, 2015 (gouache on paper)
Royal Flush, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Royal Flush, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

17
A Pack of Chickens, 2015 (gouache on paper)
A Pack of Chickens, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pack of Chickens, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

18
A Pack of Blue Dancers No.1, 2015 (gouache on paper)
A Pack of Blue Dancers No.1, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pack of Blue Dancers No.1, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

19
Elizabeth I, 2015 (gouache on paper)
Elizabeth I, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elizabeth I, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

20
Henry VIII, 2015 (gouache on paper)
Henry VIII, 2015 (gouache on paper)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Henry VIII, 2015 (gouache on paper)

Frean, Holly

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 547  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (543)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (120)
 2. 1930đến1961  (48)
 3. 1962đến1970  (10)
 4. 1971đến1993  (21)
 5. Sau 1993  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Diamonds  (471)
 2. Jewellery  (195)
 3. Diamond  (189)
 4. Jewelry  (110)
 5. Jewels  (86)
 6. Jewel  (82)
 7. Precious Stones  (67)
 8. Page of Advertisements  (65)
 9. Portrait  (63)
 10. Female  (47)
 11. Pearls  (46)
 12. Card  (45)
 13. Gems  (42)
 14. Necklace  (41)
 15. Queen  (40)
 16. Gold  (40)
 17. Royal  (40)
 18. Brooch  (40)
 19. Gem  (39)
 20. Cards  (39)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (540)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English School
 2. French School
 3. Cartier
 4. Frean, Holly
 5. American School

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...