skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.852  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated spending in agricultural research

Hallowell , Carolyn

In ASTI global assessment of agricultural R&D spending : 6-7

Other Identifier: EPTD; COM

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partnership for Enhancing Developing Countries' Capacity in Participating in Global Knowledge Production and Use

Alemneh, Daniel Gelaw ; Assefa, Shimelis ; Rorissa, Abebe; Cornell University

Toàn văn sẵn có

3
Family of immigrants
Family of immigrants
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family of immigrants

Sughi, Mario

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welthunger-Index 2012 nach Schweregrad

Von Grebmer , Klaus; Ringler , Claudia; Rosegrant , Mark W.; Olofinbiyi , Tolulope; Wiesmann , Doris; Fritschel , Heidi; Badiane , Ousmane; Torero , Maximo; Yohannes , Yisehac; Thompson , Jennifer; Von Oppeln , Constanze; Rahall , Joseph ; - Von Grebmer , K.; - Ringler , C.; - Rosegrant , M. W.; - Torero , M.

Other Identifier: COM; MTID; DGO; EPTD; PHND; WCAO

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

2012 Global hunger index by severity

Von Grebmer , Klaus; Ringler , Claudia; Rosegrant , Mark W.; Olofinbiyi , Tolulope; Wiesmann , Doris; Fritschel , Heidi; Badiane , Ousmane; Torero , Maximo; Yohannes , Yisehac; Thompson , Jennifer; Von Oppeln , Constanze; Rahall , Joseph ; - Von Grebmer , K.; - Ringler , C.; - Rosegrant , M. W.; - Torero , M.

Other Identifier: COM; MTID; DGO; EPTD; PHND; WCAO

Toàn văn không sẵn có

6
Zvenigorod
Zvenigorod
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zvenigorod

Gusarevich, Alexander

Toàn văn sẵn có

7
The Palace Square, St. Petersburg
The Palace Square, St. Petersburg
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palace Square, St. Petersburg

Worobjeff, Maxim Nikiforovitsch

Toàn văn sẵn có

8
Entrance of the Ambassador of Persia into St. Petersburg, after Prince Soltykoff, 19th century (litho)
Entrance of the Ambassador of Persia into St. Petersburg, after Prince Soltykoff, 19th century (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrance of the Ambassador of Persia into St. Petersburg, after Prince Soltykoff, 19th century (litho)

Toàn văn sẵn có

9
Crimea, Sudak, 1976
Crimea, Sudak, 1976
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crimea, Sudak, 1976

Chuikov, Valery

Toàn văn sẵn có

10
Theatre Interior, Moscow, 1856 (print)
Theatre Interior, Moscow, 1856 (print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theatre Interior, Moscow, 1856 (print)

Toàn văn sẵn có

11
China
China
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

China

Toàn văn sẵn có

12
Early Morning St. Petersburg (Leningrad)
Early Morning St. Petersburg (Leningrad)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Morning St. Petersburg (Leningrad)

Tyndall, Robert

Toàn văn sẵn có

13
Landscape near Moscow (oil on canvas)
Landscape near Moscow (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landscape near Moscow (oil on canvas)

Nissky, Georgiy Grigorevich

Toàn văn sẵn có

14
St. Petersburg (Leningrad): Marble Palace (print)
St. Petersburg (Leningrad): Marble Palace (print)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

St. Petersburg (Leningrad): Marble Palace (print)

Hammer, Christian Gottlob

Toàn văn sẵn có

15
Stone lectern designed to support a monumental copy of the Koran, standing on platform of the ablution pavilion, 1399-1405 (rebuilt from 1960)
Stone lectern designed to support a monumental copy of the Koran, standing on platform of the ablution pavilion, 1399-1405 (rebuilt from 1960)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stone lectern designed to support a monumental copy of the Koran, standing on platform of the ablution pavilion, 1399-1405 (rebuilt from 1960)

Toàn văn sẵn có

16
Daghestan, Central Caucasus
Daghestan, Central Caucasus
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daghestan, Central Caucasus

Romanov, Vyacheslav

Toàn văn sẵn có

17
View of Odessa
View of Odessa
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

View of Odessa

Alt, Rudolph Von

Toàn văn sẵn có

18
The Black Irkout, Oriental Siberia
The Black Irkout, Oriental Siberia
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black Irkout, Oriental Siberia

Atkinson, Thomas Witlam

Toàn văn sẵn có

19
View of the Dome, Timurid period, c.1403 (photo)
View of the Dome, Timurid period, c.1403 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

View of the Dome, Timurid period, c.1403 (photo)

Toàn văn sẵn có

20
The Maiden Tower, Baku, Azerbaijan (photo)
The Maiden Tower, Baku, Azerbaijan (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Maiden Tower, Baku, Azerbaijan (photo)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.852  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2.848)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1954  (1.171)
 2. 1954đến1966  (59)
 3. 1967đến1980  (36)
 4. 1981đến1994  (43)
 5. Sau 1994  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.851)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Russian School
 2. Russian Photographer
 3. English School
 4. French School
 5. European School

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...