skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Remains of a coal mining tram line and buckets above Longyearbyen
Remains of a coal mining tram line and buckets above Longyearbyen
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remains of a coal mining tram line and buckets above Longyearbyen

Toàn văn sẵn có

2
Coal train bound to the front
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coal train bound to the front

Toàn văn sẵn có

3
Mining coal three miles under ground, Pennsylvania, U.S.A
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining coal three miles under ground, Pennsylvania, U.S.A

Toàn văn sẵn có

4
Abandoned or ruined railroad tracks at Hollywood Colliery
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abandoned or ruined railroad tracks at Hollywood Colliery

Toàn văn sẵn có

5
Dirt heap at Lake Fuller Breaker
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dirt heap at Lake Fuller Breaker

Toàn văn sẵn có

6
Men at Hollywood Colliery
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men at Hollywood Colliery

Toàn văn sẵn có

7
Coal train waiting to be weighed
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coal train waiting to be weighed

Toàn văn sẵn có

8
Mahanoy Colliery, Schuylkill County
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mahanoy Colliery, Schuylkill County

Toàn văn sẵn có

9
Plain Buck Ridge Breaker
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plain Buck Ridge Breaker

Toàn văn sẵn có

10
Breaker at Hollywood Colliery
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaker at Hollywood Colliery

Toàn văn sẵn có

11
Colliery, Schuylkill County
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colliery, Schuylkill County

Toàn văn sẵn có

12
Steam engine at Hollywood Colliery
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steam engine at Hollywood Colliery

Toàn văn sẵn có

13
Mining coal three miles under ground, Pennsylvania, U.S.A
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining coal three miles under ground, Pennsylvania, U.S.A

Toàn văn sẵn có

14
Breaker at Hollywood Colliery
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaker at Hollywood Colliery

Toàn văn sẵn có

15
Mining coal three miles under ground, Pennsylvania, U.S.A
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining coal three miles under ground, Pennsylvania, U.S.A

Toàn văn sẵn có

16
Mine entrance at Hollywood Colliery
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mine entrance at Hollywood Colliery

Toàn văn sẵn có

17
Man in front of breaker at Hollywood Colliery
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Man in front of breaker at Hollywood Colliery

Toàn văn sẵn có

18
Coming out of the mines, Antrim, Pa
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming out of the mines, Antrim, Pa

Toàn văn sẵn có

19
Drift mouth, Buck Ridge Breaker
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drift mouth, Buck Ridge Breaker

Toàn văn sẵn có

20
Penn'a Coal Co's machine shops at Dunmore
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Penn'a Coal Co's machine shops at Dunmore

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1920  (215)
 2. 1920đến1939  (41)
 3. 1940đến1952  (4)
 4. 1953đến1963  (6)
 5. Sau 1963  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Coal Mining  (541)
 2. Germany  (119)
 3. Poland  (103)
 4. Silesian  (101)
 5. Polen  (101)
 6. Woiwodschaft Schlesien  (101)
 7. Oberschlesien  (101)
 8. Schlesisch  (101)
 9. Upper Silesia  (101)
 10. Boys  (78)
 11. Bergbau  (72)
 12. Coal Miners  (71)
 13. Deutschland  (68)
 14. Miners  (65)
 15. Mining Disasters  (64)
 16. Photographic Prints  (61)
 17. 1930s  (56)
 18. 1930er  (51)
 19. Drittes Reich  (51)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. English School
 2. Hine, Lewis Wickes
 3. English Photographer
 4. French School
 5. Johnston, Frances Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...