skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The transmitter of Guglielmo Marconi, 1895 (b/w photo)
The transmitter of Guglielmo Marconi, 1895 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The transmitter of Guglielmo Marconi, 1895 (b/w photo)

Truy cập trực tuyến

2
The Polytechnic Institute in Munich (b/w photo)
The Polytechnic Institute in Munich (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Polytechnic Institute in Munich (b/w photo)

Truy cập trực tuyến

3
Guglielmo Marconi, Perry Wright Paget and George Kemp before their receiving station, 1901 (b/w photo)
Guglielmo Marconi, Perry Wright Paget and George Kemp before their receiving station, 1901 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guglielmo Marconi, Perry Wright Paget and George Kemp before their receiving station, 1901 (b/w photo)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...