skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.886  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Vacher, Jöel

Toàn văn không sẵn có

2
Immigration
Immigration
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorized Immigration ; UNT Speaks Out

Mondragon - Becker, Antonio; University Of North Texas. Libraries.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Position on Immigration by Method

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.663609.V1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europeanization of the Immigration Debate

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.815885

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Position on Immigration by Method

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.663608

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Position on Immigration by Method

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.663609

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europeanization of the Immigration Debate

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.815885.V1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Position on Immigration by Method

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.663608.V1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wordfish Estimates of Party Positions on Immigration in Switzerland

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/m9.figshare.663612.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.663612

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wordfish Estimates of Party Positions on Immigration in Switzerland

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/m9.figshare.663612

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timeline: Initatives and Referendums on Immigration in Switzerland

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1149926

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper art in immigration detention - Pencil holder made by detainee

Joanne Vincett

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3369874.V1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swiss Immigration and Integration Policies, 1848 to 2014

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1312959.V1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swiss Immigration and Integration Policies, 1848 to 2014

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1312959

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timeline: Initatives and Referendums on Immigration in Switzerland

Didier Ruedin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1149926.V1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper art in immigration detention - Pencil holder made by detainee

Joanne Vincett

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3369874

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Removal Centres and Short Term Holding Facilities in the UK

Joanne Vincett

DOI: 10.6084/m9.figshare.4615141.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4615141

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Removal Centres and Short Term Holding Facilities in the UK

Joanne Vincett

DOI: 10.6084/m9.figshare.4615141

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Removal Centres and Short Term Holding Facilities in the UK (as of December 2015)

Joanne Vincett

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3423587.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3423587

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.886  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.287)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.523)
 2. 1957đến1972  (86)
 3. 1973đến1987  (59)
 4. 1988đến2003  (148)
 5. Sau 2003  (991)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.288)
 2. Spanish  (231)
 3. French  (76)
 4. Multiple languages  (27)
 5. Dutch  (27)
 6. Portuguese  (16)
 7. German  (14)
 8. Danish  (2)
 9. Italian  (2)
 10. Hungarian  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Castillo, José L.
 2. English School
 3. French School
 4. American School
 5. Bourne, John Cooke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...