skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 164  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu chính phủ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pupu rutu paʻu: ʻe tua Kūki ʻAirani n̄o Nū Tirēni

Hodges, Teremoana O Ma ; Heke, Adrian; New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 9780790334738 ; ISBN: 0790334739

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cracking the code

New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 9781776693856 ; ISBN: 177669385X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statement of performance expectations: for the year ending 31 December

New Zealand Symphony Orchestra (Corporate Author) ; New Zealand Symphony Orchestra (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngā hua ā Tāne Rore: the benefits of kapa haka : scoping the research needs and options for developing a better understanding of the contribution that kapa haka makes to Aotearoa New Zealand society : scoping report for Te Manatu Taonga and Te Matatini, June 2014

Te Kotahi Research Institute (Corporate Author) ; Te Matatini (Organisation) (Corporate Author) ; New Zealand. Ministry for Culture and Heritage (Corporate Author)

ISBN: 9780478184808 ; ISBN: 0478184808

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karakia and waiata: a resource for councillors and staff

Bay of Plenty (N.Z. : Region). Regional Council (2010- ) (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mozarts Linz Symphony: historical setting, analysis : for teachers of 1981 prescribed work for U.E. and U.B. music

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Richard Wagner and Tristan und Isolde: an historical introduction to 1982 major set work of UE/UB music prescription

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mozarts Linz Symphony: historical setting, analysis : for teachers of 1981 prescribed work for U.E. and U.B. music

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for the development of choral music in secondary schools

Wood, David ; Jansen, Guy E; New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Central Band of the Royal New Zealand Air Force: golden jubilee reunion, Wellington, 19-21 June 1987

New Zealand. Royal New Zealand Air Force (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Te Rau

Komene, Te Mihinga ; Pearson, Scott; New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 9781775502142 ; ISBN: 1775502147

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

The school band

Meharry, Dot ; Wishnowsky, Paul; New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 0790308894 ; ISBN: 9780790308890

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clifton Cook, 1921-1999: scrapbook extracts

Cook, Clifton ; Densem, G. H

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clairmont triptych

Blake, Christopher; Radio New Zealand (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music and community: discussion paper

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musitems: music newsletter for secondary school

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NZBC Symphony Orchestra of the New Zealand Broadcasting Corporation

Heenan, Ashley; New Zealand Broadcasting Corporation (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shanghai Philharmonic Society

Radio New Zealand. Concert Dept (Corporate Author) ; Zhongguo Ren Min Dui Wai You Hao Xie Hui (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rules of the Wellington Choral Society: established October 1860, with a list of the office bearers, eleventh season 1873-74

Wellington Choral Society (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tau lologo Niue ma e tau aoga i Niu Silani: Niuean songs

Kumitau, Sionepaea ; Douglas, Ronnie ; Douglas, Nora; New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 0790308363 ; ISBN: 9780790308364

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 164  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1963  (22)
  2. 1963đến1977  (25)
  3. 1978đến1990  (37)
  4. 1991đến2004  (53)
  5. Sau 2004  (19)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...