skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

2
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

3
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

4
Designing concepts for duo-display with FPD-Link III
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing concepts for duo-display with FPD-Link III

Xia, B.; Ingen ; Peters, R. (supervisor), B. (supervisor)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracejador Interactiu de Lambda-Càlcul Web – TILC(W)

Gallart Garangou, Oriol; Villaret I Ausellé, Mateu ; Universitat De Girona. Escola Politècnica Superior

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portal web SIDBRINT

Lázaro De Lara, Albert; Balocco, Simone

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diseño e implementación de una red social en tiempo real basada en el diseño centrado en el usuario

Espinosa Sánchez, Alejandro; Ribera, Mireia

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disseny d’una interfície per a la gestió d’assignatures en una plataforma mòbil

Moreno Ferrer, Marc; Seguí Mesquida, Santi

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...