skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

EEC immigration law

Hartley, T. C

ISBN: 0444851747

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereignty and the ingress of aliens : with special focus on family unity and refugee law

Fourlanos, Gerassimos; Uppsala Universitet

ISBN10: 9122008551

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ausländerrecht im Spiegel der Verfassung und des Internationalen Rechts : Rechtmässigkeit der Begrenzung der Familienzusammenführung von Ausländern aus nicht-EG-Staaten

Pohlhaus, Jutta; Universität Zu Köln

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hartley, T. C
  2. Fourlanos, Gerassimos
  3. Pohlhaus, Jutta
  4. Uppsala Universitet
  5. Universität Zu Köln

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...