skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The employment effects of technological change heterogenous labor, wage inequality and unemployment ; with 21 tables

Rubart, Jens

ISBN: 3540699554 ; ISBN: 9783540699552

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality, economic growth, and technological change new aspects in an old debate

Grossmann, Volker

ISBN: 3790813648

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unemployment, market structure and growth

Wapler, Rüdiger

ISBN: 354040449X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wapler, Rüdiger
  2. Rubart, Jens
  3. Grossmann, Volker

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...