skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mixed-methods study of mathematics and science achievement of refugee students in homogeneous and heterogeneous groups

Galvan, Raquel; Mckinney, Scott (advisor) ; Bassett, Randall (committee member) ; Bronner, Julia (committee member) ; Bruch, Elizabeth (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-1-339-19889-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

緬甸的民主化與袈裟革命之探討 ; Myanmars Democratization and The Saffron Revolution

李耀群 ; Lee, Yaw - Chyun; 巨克毅 ; 中興大學

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bruch, Elizabeth
  2. Bronner, Julia
  3. 中興大學
  4. Galvan, Raquel
  5. Bassett, Randall

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...