skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.262  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Teachers' and Students' Evaluation of the New Tiếng Anh 11: A Study at three Upper Secondary Schools in Quang Ninh Province=Đánh giá của giáo viên và học sinh về chất lượng sách giáo khoa mới tiếng anh II: Nghiên cứu tại 3 trường trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES

MAYOUE, Aurélien; LADOUX, Pierre-Olivier; HOANG, Thanh Lam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/321

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES

HOANG Thanh Lam; LADOUX Pierre Olivier; MAYOUE Aurélien

2009

Truy cập trực tuyến

5
Construire un système de gestion de conférence (SGC)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construire un système de gestion de conférence (SGC)

BELLOT, Patrick; PHAM, Duc Long

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construire un système de gestion de conférence SGC

BELLOT Patrick; PHAM Duc Long

2006

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng mô hình weap tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90

Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Tiền Giang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (551.48 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Combinaison de méthodes avancées de visualisation et de sélection d’information pour la fouille et l’analyse de données
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combinaison de méthodes avancées de visualisation et de sélection d’information pour la fouille et l’analyse de données

LAMIREL, Jean-Charles; TA, Anh Phuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/232

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu áp dụng mô hình Weap tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng mô hình Weap tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 90

Nguyễn, Ngọc Hà; Nguyễn, Tiền Giang

Nguyễn, N. H. (2012). Nghiên cứu áp dụng mô hình Weap tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000410; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37592

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combinaison de méthodes avancées de visualisation et de sélection d’information pour la fouille et l’analyse de données

LAMIREL Jean Charles; TA Anh Phuong

2007

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng mô hình weap tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ Luận văn ThS Thủy văn học 60 44 90

Nguyễn Ngọc Hà

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

12
Evaluation des ambulanten Angebotes der Schulverweigerungsprojektes - Die 2. Chance
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation des ambulanten Angebotes der Schulverweigerungsprojektes - Die 2. Chance

Sengül, A (Aylin)

Toàn văn sẵn có

13
Understanding diffusion of evidence-based community cancer care: A case study of network connections in an integrated health system
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding diffusion of evidence-based community cancer care: A case study of network connections in an integrated health system

Ridgeway, Jennifer

Toàn văn sẵn có

14
Hip Hop Cafe
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hip Hop Cafe

Langer, Tk (Tim)

Toàn văn sẵn có

15
L'impératif évaluatif : sociogénèse, acteurs, usages de l'évaluation dans les projets de développement social urbain (France-Catalogne)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'impératif évaluatif : sociogénèse, acteurs, usages de l'évaluation dans les projets de développement social urbain (France-Catalogne)

Delgadillo de La Peña, Claudia Fernanda

Toàn văn sẵn có

16
Das qualifizierte Übergangsmanagement in den Hilfen zur Erziehung: Eine aktuelle Bestandsaufnahme und die Evaluation einer Konzeption durch subjektive Erfahrungen ehemaliger Betroffener.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Das qualifizierte Übergangsmanagement in den Hilfen zur Erziehung: Eine aktuelle Bestandsaufnahme und die Evaluation einer Konzeption durch subjektive Erfahrungen ehemaliger Betroffener.

Monzka, C (Christoph)

Toàn văn sẵn có

17
Technology transition and adoption a study in search of metrics for evaluating transition
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology transition and adoption a study in search of metrics for evaluating transition

Hanisch, David E

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les représentations sociales de l'évaluation des apprentissages chez des finissants d'un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (BEPEP)

Monney, Nicole

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Evaluation of Prevention: From drawing board to real world practice

Gils, van, P.F.

Toàn văn sẵn có

20
Building a Fractal Evaluation: A Study on Improving Skills and Attitudes towards Evaluation Through a Design Similar to Program Pedagogy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a Fractal Evaluation: A Study on Improving Skills and Attitudes towards Evaluation Through a Design Similar to Program Pedagogy

Taylor, Anika

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.262  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (83)
 2. 1966đến1978  (171)
 3. 1979đến1991  (267)
 4. 1992đến2005  (992)
 5. Sau 2005  (4.998)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.215)
 2. French  (700)
 3. Czech  (541)
 4. Swedish  (452)
 5. Spanish  (186)
 6. Catalan  (130)
 7. German  (128)
 8. Slovak  (40)
 9. Norwegian  (24)
 10. Chinese  (23)
 11. Russian  (4)
 12. Portuguese  (3)
 13. Dutch  (3)
 14. Italian  (2)
 15. Vietnamese  (2)
 16. Danish  (1)
 17. Basque  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 中興大學
 2. Devore, Sherry
 3. Wisdom, Sherrie
 4. Reid, Terry
 5. Leavitt, Lynda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...