skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

Đoàn, Thị Dung; Bùi, Duy Cam

19 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8158

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm

Đoàn, Thị Dung; Bùi, Duy Cam

Đoàn, T. D. (2012). Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000446; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37671

Truy cập trực tuyến

3
Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane

Vienglasy, Mangnomek; Bùi, Duy Cẩm; Đỗ, Quang Trung

Vienglasy, Mangnomek; Vienglasy, Mangnomek. (2011). Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15682

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn: Luận án TS. Hóa học: 62 44 41 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn: Luận án TS. Hóa học: 62 44 41 01

Nguyễn, Thị Kim Dung; Bùi, Duy Cam; Trần, Hồng Côn

Nguyễn, T. K. D. (2011). Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000427; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36993

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp : Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp : Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01

Bùi, Duy Du; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Quốc Hiến

Bùi, D. D. (2009). Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L1_00352; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37015

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Lưu, Việt Hưng; Bùi, Duy Cam, người hướng dẫn; Đặng, Đức Nhận, người hướng dẫn

01050001651; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39640

Truy cập trực tuyến

7
Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane = Nghiên cứu kết hợp các phương pháp hóa học và sinh học để xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy ở Viên Chăn. Luận văn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane = Nghiên cứu kết hợp các phương pháp hóa học và sinh học để xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy ở Viên Chăn. Luận văn

Vienglasy, Mangnomek; Bùi, Duy Cam, người hướng dẫn; Đỗ, Quang Trung, người hướng dẫn

01051000002; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38396

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng Aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41

Đoàn Thị Dung; Bùi Duy Cam người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (628.5 ĐO-D 2012)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự chuyển hóa của PAHs và một số kim loại nặng trong quá trình ổn định bùn thải sông Kim Ngưu kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí nóng : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 20

Cao Vũ Hưng; Bùi Duy Cam

H. : ĐHKHTN , 2015 - (628.5 CA-H 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng bức xạ gamma Co-60 và một số ứng dụng của chúng trong y học và nông nghiệp : Luận án TS. Hóa học: 62 44 25 01

Bùi Duy Du; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Nguyễn Quốc Hiến người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (546 BU-D 2009)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on a combination of chemical and biological methods for the treatment of pulp and paper mill wastewater in Vientiane = Nghiên cứu kết hợp các phương pháp hóa học và sinh học để xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy ở Viên Chăn. Luận văn ThS. Quản lý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm

Vienglasy Mangnomek; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Đỗ Quang Trung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (628.162 VIE 2011)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn: Luận án TS. Hóa học: 62 44 41 01

Nguyễn Thị Kim Dung; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Trần Hồng Côn người hướng dẫn

H. : ‬‬ĐHKHTN, 2011 - (628.5 NG-D 2011)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Lưu Việt Hưng; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Đặng Đức Nhận

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7396 LU-H 2014)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2011  (1)
  2. 2011đến2011  (2)
  3. 2012đến2013  (1)
  4. 2014đến2015  (2)
  5. Sau 2015  (7)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...