skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 87, Formula Index, A -C15. July - December, 1977

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1978 - (540 CHE(87) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng một số phương pháp phân tích hoá lý hiện đại : Luận án TS. Hóa học: 62.44.29.01

Nguyễn Xuân Chiến; Huỳnh Văn Trung Người hướng dẫn; Lâm Ngọc Thụ Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2006 - (543 NG-C 2006)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm khoáng vật học, nguồn gốc và điều kiện thành tạo mỏ thiếc suối Bắc, khu vực Quỳ Hợp : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

Trần Thị Mận; Phan Lưu Anh; Nguyễn Thùy Dương

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (549 TR-M 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm bộ phân tích nhanh Florua trong nước : Luận văn ThS. Hoá học: 60 44 01 20

Lương Thanh Thảo; Phương Thảo Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (628.168 LU-T 2014)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng quan điểm phân hóa trong sử dụng bài tập phần Hidrocacbon - Hóa học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học cho học sinh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Đặng Xuân Minh; Nguyễn Đức Dũng

H. : Trường Đại học giáo dục, 2016 - (540.71 ĐA-M 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định methanol, ethanol và các sản phẩm chuyển hóa của chúng trong rượu và huyết tương người : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

Nguyễn Thị Ngân; Phạm Quang Trung; Tạ Thị Thảo

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2018 - (543 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Xác định methanol, ethanol và các sản phẩm chuyển hóa của chúng trong rượu và huyết tương người : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định methanol, ethanol và các sản phẩm chuyển hóa của chúng trong rượu và huyết tương người : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

Nguyễn, Thị Ngân; Tạ, Thị Thảo; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nguyễn, T. N. (2018). Xác định methanol, ethanol và các sản phẩm chuyển hóa của chúng trong rượu và huyết tương người. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60440118; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63221; 543 NG-N 2018 / 01050003948

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn Hà Nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LC/MS/MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Trần Thị Hồng; Lê Thị Hồng Hảo người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (543 TR-H 2012)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định dạng Cu, Pb, Zn và Cd trong một số cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Vũ Văn Tuấn; Vũ Đức Lợi người hướng dẫn

H. : Viện Hóa học, 2013 - (543 VU-T 2013)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích hàm lượng và đánh giá sự phân bố một số kim loại trong nước biển và trầm tích tại khu vực biển miền Trung, Việt Nam : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Bùi Phương Thúy; Từ Bình Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (543 BU-T 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số Ginsenosid trong thực phẩm chức năng chứa nhân sâm ( Panax Ginseng) : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

Nguyễn Thị Hạnh; Nguyễn Thị Ánh Hường; Phạm Thị Thanh Hà

H. : ĐHKHTN , 2016 - (543 NG-H 2016)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định hàm lượng parabens trong thực phẩm và mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

Lê Thị Xuân; Phạm Thị Ngọc Mai

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (543.84 LE-X 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích Hồ Trị An : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Nguyễn Thị Vân; Vũ Đức Lợi người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (543 NG-V 2012)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự ô nhiễm MANGAN trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Trần Hoàng Mai; Phạm Hùng Việt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (543 TR-M 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác N, C-TiO2/AC để ứng dụng trong xử lý môi trường : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 25

Bùi Anh Tuấn; Trịnh Ngọc Châu người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (546 BU-T 2012)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích asen trong quá trình xử lý nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Phạm Thị Thơm; Nguyễn Văn Ri người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (543 PH-T 2012)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định một số đường hóa học và chất bảo quản trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Bùi Thị Minh Thúy; Phạm Thị Ngọc Mai người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2014 - (543 BU-T 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định Ochratoxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ( LC-MS/MS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Nguyễn Thị Hà Bình; Nguyễn Xuân Trung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (543.8 NG-B 2013)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp phân tích một số dạng As, Se trong một số đối tượng môi trường: Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 18

Phạm Hồng Chuyên; Tạ Thị Thảo người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2015 - (543 PH-C 2015)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tách và định lượng đồng thời một số phẩm màu trong thực phẩm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC): Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Nguyễn Thị Hải Yến; Vũ Thị Trang; Nguyễn Xuân Trung

H. : ĐHKHTN , 2015 - (543 NG-Y 2015)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 35.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (2.607)
 2. 1958đến1972  (3.368)
 3. 1973đến1987  (2.744)
 4. 1988đến2003  (4.345)
 5. Sau 2003  (21.912)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21.384)
 2. German  (4.456)
 3. French  (3.861)
 4. Swedish  (1.361)
 5. Vietnamese  (718)
 6. Spanish  (172)
 7. Catalan  (138)
 8. Dutch  (101)
 9. Bokmål, Norwegian  (83)
 10. Norwegian  (80)
 11. Portuguese  (65)
 12. Chinese  (20)
 13. Hebrew  (15)
 14. Polish  (8)
 15. Italian  (8)
 16. Danish  (8)
 17. Czech  (6)
 18. Russian  (5)
 19. Romanian  (4)
 20. Thai  (3)
 21. Hungarian  (2)
 22. Arabic  (2)
 23. Finnish  (2)
 24. Slovak  (1)
 25. Turkish  (1)
 26. Basque  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...