skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infective endocarditis : aspects of pathophysiology, epidemiology, management and prognosis

Ekdahl, Christer; Universitetet I Linköping

ISBN13: 9789185895830 ; ISBN10: 9185895830 ; Series ISSN: 0345-0082 ;

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology and Interaction in Learning

Mattheos, Nikos

2004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology and Interaction in Learning

Mattheos, Nikos

2004

ISBN: 9162859803

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal design and management of local access networks

Raja, V.; Han, Bernard T. (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 978-0-599-42619-1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business model mobile virtual network operator for Etapa EP Cuenca Ecuador

Narváez Samaniego, Xavier; Etapa Ep ; Alcober Segura, Jesús Ángel

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...