skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.806  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metaphors used in food and drink advertising slogans in English (with reference to Vietnamese): A study from cognitive perspective
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphors used in food and drink advertising slogans in English (with reference to Vietnamese): A study from cognitive perspective

Lê, Thị Kim Nhung; Trần, Thị Thu Hiền

Lê, T. K. N. (2017). Metaphors used in food and drink advertising slogans in English (with reference to Vietnamese): A study from cognitive perspective. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54572

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between high school students' liking of elements in alcohol advertising and advertising effectiveness

Fielder, Lynda Jane

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Text Me....Maybe". A Goal Driven Mobile Advertising Model

Totino, Rosanna; Kanetkar, Vinay

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer acceptance and response to SMS advertising

Jamieson, Kyle

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudi de la influència del cinema en la comunicació publicitària

Molina Gil, Jessica Andrea; Girona, Ramon ; Universitat De Girona. Facultat De Turisme

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality in Saudi advertising design

Alzahrani, Mojib Othman

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antecedents and outcomes of emotional ambivalence in rites-of-passage advertising

Pochun, T

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Using Real Women in Advertising

Remke, Danasue Amber; Fullerton, Jami A. ; Mckinnon, Lori ; Lewis, Bobbikay

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Étude Comparative De Messages Publicitaires Anglophones Et Francophones À La Lumière D'éléments Culturels [Comparative Study of English and French Advertisements Through a Cultural Lens]

Tison, Jean - Bernard; Williams, Lawrence ; Koop, Marie-Christine ; Martin, Elizabeth

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketingová komunikace firmy AGC Flat Glass Czech, a.s.

Bruncová, Nikola; Vaculík, Josef

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulativní aspekty marketingu a jejich socioekonomické důsledky

Štěrovská, Eliška; Brychtová, Šárka

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etika reklamy a její vliv na společnost

Valchář, Radim; Dytrt, Zdeněk

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supply Side Optimisation in Online Display Advertising

Yuan, S; Wang, J

Doctoral thesis, UCL (University College London).

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurements and analysis of individual and collective advertising

Carrascosa Amigo, Juan Miguel; Cuevas Rumín, Rubén ; Universidad Carlos Iii De Madrid. Departamento De Ingeniería Telemática

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Be Stupid!" -An analysis of lifestyle and gender in a Diesel advertising campaign

Syrstad, Ingvild

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulativní techniky v reklamních tiskovinách

Kaninská, Irena; Bartůňková, Jana

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 2.806  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.473)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (65)
 2. 1962đến1976  (75)
 3. 1977đến1990  (97)
 4. 1991đến2005  (675)
 5. Sau 2005  (1.401)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.787)
 2. Czech  (413)
 3. Swedish  (227)
 4. German  (136)
 5. French  (97)
 6. Spanish  (63)
 7. Catalan  (53)
 8. Slovak  (45)
 9. Portuguese  (44)
 10. Norwegian  (5)
 11. Chinese  (4)
 12. Japanese  (2)
 13. Dutch  (2)
 14. Afrikaans  (2)
 15. Polish  (1)
 16. Thai  (1)
 17. Italian  (1)
 18. Finnish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...