skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.894  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Andrea Levy: Immigration experience in postwar Britain

Dostálová, Jana; Vít, Ladislav

Toàn văn sẵn có

2
Đổi mới và hoàn thiện thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới và hoàn thiện thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Huỳnh, Thanh Thi

150 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7087

Truy cập trực tuyến

3
Quá trình nhập cư của người Hoa vào Mỹ thế kỷ XIX – XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Hoa vào Mỹ thế kỷ XIX – XX

Lê, Thanh Thúy

111 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9659

Truy cập trực tuyến

4
Hệ thống bán hàng đợi và bài toán mô phỏng hoạt động kiểm soát nhập cảnh của cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống bán hàng đợi và bài toán mô phỏng hoạt động kiểm soát nhập cảnh của cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Nguyễn, Thế Tùng

63 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7302

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greek Immigration to Richmond, Virginia, and the Southern Variant Theory

Kappatos, Nicole; John Kneebone

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dressing race: clothes, immigration & youth identities in Britain 1965-1972

Humphries, Sam; Schaffer, Gavin

Toàn văn sẵn có

7
Hispanic Immigrants' Opinions towards Immigration and Immigration Policy Reform
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hispanic Immigrants' Opinions towards Immigration and Immigration Policy Reform

Melo, Grace ; Colson, Gregory J ; Ramirez, Octavio A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays on Immigration

Basu, Sukanya; Pavan, Ronni (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781124468945

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and immigration policies in the OECD countries

Bonn, Moritz

ISBN: 9783865737267

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insider resistance : understanding refugee protest against immigration detention in Australia, 1999 – 2005

Fiske, Lucy

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of immigration and cultural diversity on innovation and economic growth

Ozgen, C.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of immigration and cultural diversity on innovation and economic growth

Ozgen, C.

Toàn văn sẵn có

13
La polygamie en situation d’immigration
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

La polygamie en situation d’immigration

Moudouma Ngoma, François

Toàn văn sẵn có

14
A Typical Country of Immigration? The Russian Immigration Regime in Comparative Perspective
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Typical Country of Immigration? The Russian Immigration Regime in Comparative Perspective

Schenk, Caress Rene

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Divisive Threat of Immigration in Europe

Sheehan, Andrew J ; Lilleby, Lars W; NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA

Accession Number: ADA573994

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europeiska politiska partiers inställning till immigration

Bongcam, Liv; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Income Inequality in Sweden

Grundsten, Ronja; Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays on Immigration and the Macroeconomy

Liu, Xiangbo; Guo, Jang-Ting (advisor) ; Suen, Richard M.H (advisor) ; Russell, R. Robert (committee member) ; Sorensen, Todd (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781124771397

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three essays on illegal immigration

Orozco Aleman, Sandra; Coen-Pirani, Daniele (advisor) ; Walsh, Randall (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781267026934

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority nations, political parties and immigration

Franco - Guillén, Núria; Zapata Barrero, Ricard ; Universitat Pompeu Fabra. Departament De Ciències Polítiques I Socials

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.894  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (34)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.764)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (132)
 2. 1959đến1973  (83)
 3. 1974đến1987  (107)
 4. 1988đến2002  (1.460)
 5. Sau 2002  (4.469)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.840)
 2. Spanish  (561)
 3. French  (405)
 4. Swedish  (351)
 5. Czech  (153)
 6. German  (142)
 7. Portuguese  (100)
 8. Catalan  (97)
 9. Norwegian  (55)
 10. Bokmål, Norwegian  (32)
 11. Dutch  (20)
 12. Undetermined  (14)
 13. Slovak  (13)
 14. Italian  (11)
 15. Finnish  (4)
 16. Chinese  (3)
 17. Hebrew  (2)
 18. Arabic  (1)
 19. Japanese  (1)
 20. Basque  (1)
 21. Danish  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...