skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Đổi mới và hoàn thiện thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đổi mới và hoàn thiện thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Huỳnh, Thanh Thi

150 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7087

Truy cập trực tuyến

2
Hệ thống bán hàng đợi và bài toán mô phỏng hoạt động kiểm soát nhập cảnh của cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống bán hàng đợi và bài toán mô phỏng hoạt động kiểm soát nhập cảnh của cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Nguyễn, Thế Tùng

63 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7302

Truy cập trực tuyến

3
Quá trình nhập cư của người Hoa vào Mỹ thế kỷ XIX – XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Hoa vào Mỹ thế kỷ XIX – XX

Lê, Thanh Thúy

111 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9659

Truy cập trực tuyến

4
Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Nguyễn, Thị Hạnh; Trần, Thiện Thanh

Nguyễn, T. H. (2016). Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11878

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...