skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.911  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Lobbying and Subsidies : Theory and Evidence

Kammerer, Hannes

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying as a project?: A comparative study of the US and the EU lobbying

Simic, Marija ; Savickyte, Diana; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einfluss von Lobbying auf den IFRS-Standardsetzungsprozess

Auste, Torben

ISBN: 9783631630617

Toàn văn không sẵn có

4
Influences on Reported Nonprofit Lobbying Efforts
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences on Reported Nonprofit Lobbying Efforts

Partain, Alyson

Toàn văn sẵn có

5
An Examination of Nonprofit Lobbying Expenditures
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Examination of Nonprofit Lobbying Expenditures

Middleton, Danielle

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate lobbying and subsidies theory and evidence

Kammerer, Hannes

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying im Rahmen der Entstehung von Rechnungslegungsnormen

Hoffmann, Sebastian

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in EU foreign policy-making towards the Israeli-Palestinian conflict: exploring the potential of a constructivist perspective

Voltolini, Benedetta

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boombranche kommerzielles Lobbying? eine komparative Studie über das kommerzielle Lobbying in den USA und Deutschland anhand der Automobilbranche

Lahner, Johannes

ISBN: 9783830074069 ; ISBN: 3830074069

Toàn văn không sẵn có

10
Taxation, representation and the corporation: an ethics of lobbying
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxation, representation and the corporation: an ethics of lobbying

Maden, Chris

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays on the organizational economics of the lobbying market

Espinosa Farfan, Miguel Andres

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays on enforcement of accounting standards, audit quality, and lobbying

Worret, Daniel

Toàn văn không sẵn có

13
Lobbying for the "Public Good": A Case Study of a Nonprofit Sector Lobbying Effort in Alberta, Canada
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for the "Public Good": A Case Study of a Nonprofit Sector Lobbying Effort in Alberta, Canada

Shackleford, Krista

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in the European regulatory arena: a study of banks and the European Banking Authority

Salter, J - Psb; Colin Provost, ; David Coen,

Doctoral thesis, UCL (University College London).

Toàn văn sẵn có

15
The Lobbying Industry. Influence Strategies of Consumer Groups in Europe, in the Internet Age
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lobbying Industry. Influence Strategies of Consumer Groups in Europe, in the Internet Age

Lorenzani, Sonia

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

It’s complicated! – The relationship between lobbying and marketing
Ett komplicerat förhållande - Om relationen mellan lobbying och marknadsföring

Jansdotter, Pernilla ; Josefsson, Emma; Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Corporate Social Responsibility on Lobbying Effectiveness: Evidence from Effective Tax Rates

Garcia, Joanna; Cloyd, C. Bryan (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781369750805

Toàn văn sẵn có

18
Pratiques de lobbying des ONG au Burkina Faso : une évaluation des stratégies
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pratiques de lobbying des ONG au Burkina Faso : une évaluation des stratégies

Dadjo, Crépin Hilaire

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

EVALUATING LOBBYING IN THE UNITED KINGDOM: MOVING FROM A CORRUPTION FRAMEWORK TO ‘INSTITUTIONAL DIVERSION’

Solaiman, Barry

Toàn văn không sẵn có

20
Higher Education Association Lobbying: Grassroots Outreach as a Signal of Constituent Opinion
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher Education Association Lobbying: Grassroots Outreach as a Signal of Constituent Opinion

Bennett, Stacy M

ISBN: 9781303508608 ; ISBN: 1303508605

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.911  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.667)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (20)
 2. 1975đến1986  (39)
 3. 1987đến1997  (130)
 4. 1998đến2009  (2.799)
 5. Sau 2009  (1.864)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.676)
 2. French  (76)
 3. Swedish  (51)
 4. Czech  (35)
 5. German  (27)
 6. Norwegian  (16)
 7. Spanish  (11)
 8. Slovak  (3)
 9. Portuguese  (3)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vymětal, Petr
 2. Santhiveeran, Janaki
 3. Rowley, Charles K.
 4. Campbell, Venetta
 5. Wagner, Richard E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...