skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.283  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser Processing of Metals and Polymers

Senthilraja Singaravelu

DOI: 10.2172/1057575

Toàn văn không sẵn có

2
Sử dụng bài tập Hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm Hóa học 12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng bài tập Hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm Hóa học 12

Trần, Thị Hải Yến

102 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10054

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of chatter threshold boundary for milling of metals

Koohestani, A

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetization Dynamics of Itinerant and Localized Electrons in Lanthanide Metals : Magnetisierungsdynamik von Valenz- und Rumpfniveauelektronen in Lanthanidmetallen

Frietsch, Björn; Prof. Dr. Martin Weinelt ; Prof. Karsten Horn, Phd ; Prof. Dr. Alexander Lichtenstein ; Prof. Dr. Jens Eisert ; Dr. Christian Lotze ; Nino Hatter

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeted Multi-Modal Imaging: Using The Ugi Reaction With Metals

Pirttijarvi, Ross Jalmari; Collison, David

[Thesis]. Manchester, UK: The University of Manchester; 2012.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positron emission particle tracking of inclusions in cast liquid metals

Burnard, David John; Griffiths, William D

Toàn văn sẵn có

7
Sự thay đổi tính chất của hợp chất La2/3Ca1/3Mn0,90TM0,10O3 với TM là các kim loại phi từ Al, Cr, Cu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự thay đổi tính chất của hợp chất La2/3Ca1/3Mn0,90TM0,10O3 với TM là các kim loại phi từ Al, Cr, Cu

Nguyễn, Thị Liên

61 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3663

Truy cập trực tuyến

8
CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KEO DÁN KIM LOẠI TRÊN CƠ SỞ POLIBISMALEIMIT TINH THỂ LỎNG
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KEO DÁN KIM LOẠI TRÊN CƠ SỞ POLIBISMALEIMIT TINH THỂ LỎNG

Phạm, Hồng Đức

83 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13841

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The erosion of metals

Andrews, David Richard

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin orbitronics in metals

Isasa Gabilondo, Miren; Casanova Fernández, Félix ; Física De Materiales;;Materialen Fisika

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicochemical impacts of soluble metals on bacterial lipid chemistry and function

French, Shawn; Glasauer, Susan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCl gas gettering of 3d transition metals for crystalline silicon solar cell concepts

Hampel, Jonathan

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial variation of metals in the top soils of four Irish urban parks

Ligang, Dao; Chaosheng, Zhang ; Irish Environmental Protection Agency

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser Generation and Applications of Micron and Submicron Scale Features on Metals

Lloyd, Robert William; Liu, Zhu

[Thesis]. Manchester, UK: The University of Manchester; 2011.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The investigation of condensed phosphates of alkaline earth metals for use as biomaterials

Hore, Katie; Wright, Adrian

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals removal in dual media filters

Santos, Pedro Deyrieux Centeno Ogando; Amaral, Leonor ; Brandão, Diana

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heavy metals on syngas fermentation

Wainaina, Steven; Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability Assessment of Ores and Metals

Frisk, Johan ; Svantesson, Jonas; KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on metals in motor neuron disease

Roos, Per M.

2013

ISBN: 9789175490465

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Dynamic Chemistry: Selection & Catalysis

Timmer, Brian J.J.

TRITA-CHE-Report, 2017

Series ISSN: 1654-1081 ; ISSN: 1654-1081 ; ISSN: 1654-1081 ; ISBN: 9789177294702

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 13.283  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (169)
 2. 1960đến1974  (1.586)
 3. 1975đến1989  (2.355)
 4. 1990đến2005  (2.842)
 5. Sau 2005  (5.900)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.115)
 2. French  (753)
 3. German  (312)
 4. Spanish  (299)
 5. Swedish  (292)
 6. Portuguese  (155)
 7. Norwegian  (151)
 8. Bokmål, Norwegian  (38)
 9. Czech  (32)
 10. Turkish  (31)
 11. Undetermined  (19)
 12. Dutch  (19)
 13. Thai  (13)
 14. Chinese  (8)
 15. Polish  (7)
 16. Hebrew  (7)
 17. Russian  (6)
 18. Slovak  (5)
 19. Vietnamese  (4)
 20. Japanese  (3)
 21. Ukrainian  (3)
 22. Norwegian (Nynorsk)  (3)
 23. Arabic  (2)
 24. Finnish  (2)
 25. Danish  (2)
 26. Italian  (1)
 27. Romanian  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (19)
 2. T - Technology .  (16)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...