skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1956 xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

GROWTH MODE AND ELECTRONIC STRUCTURE OF SILVER ON ${\rm ZnO}(10\overline{1}0)$

Ozawa, K ; Sato, T ; Kato, M ; Edamoto, K

Surface Review and Letters, 1900, Vol.13(2n03), pp.227-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-625X ; E-ISSN: 1793-6667 ; DOI: 10.1142/S0218625X06008116

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometrical model fitting for interferometric data: GEM-FIND

Klotz, Daniela ; Sacuto, Stephane ; Paladini, Claudia ; Hron, Josef ; Wachter, Georg

1900, Vol.8445, pp.84451A-84451A-14

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819491466 ; ISBN: 0819491462 ; DOI: 10.1117/12.925881

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in detector technologies for visible and infrared wavefront sensing

Feautrier, Philippe ; Gach, Jean-Luc ; Downing, Mark ; Jorden, Paul ; Kolb, Johann ; Rothman, Johan ; Fusco, Thierry ; Balard, Philippe ; Stadler, Eric ; Guillaume, Christian ; Boutolleau, David ; Destefanis, Gérard ; Lhermet, Nicolas ; Pacaud, Olivier ; Vuillermet, Michel ; Kerlain, Alexandre ; Hubin, Norbert ; Reyes, Javier ; Kasper, Markus ; Ivert, Olaf ; Suske, Wolfgang ; Walker, Andrew ; Skegg, Michael ; Derelle, Sophie ; Deschamps, Joel ; Robert, Clélia ; Vedrenne, Nicolas ; Chazalet, Frédéric ; Tanchon, Julien ; Trollier, Thierry ; Ravex, Alain ; Zins, Gérard ; Kern, Pierre ; Moulin, Thibaut ; Preis, Olivier

1900, Vol.8447, pp.84470Q-84470Q-33

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819491480 ; ISBN: 0819491489 ; DOI: 10.1117/12.925067

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure et activité chimiques: Rapports et discussions

Instituts Solvay, Brussels ; Institut International De Chimie. ; Conseil De Chimie.

1926, p.2

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. M. Kato
 2. Ozawa, K.
 3. Sato, T.
 4. Hron, Josef
 5. Reyes, Javier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...