skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Artificial Intelligence (Incl. Robotics) xóa Tất cả các phiên bản Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies

Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Filimowicz, Michael (Editor) ; Tzankova, Veronika (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319733555 ; ISBN: 3319733559 ; E-ISBN: 9783319733562 ; E-ISBN: 3319733567 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73356-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Frontiers in Pen and Touch: Impact of Pen and Touch Technology on Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers in Pen and Touch: Impact of Pen and Touch Technology on Education

Hammond, Tracy ;Adler, Aaron ;Prasad, Manoj;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Hammond, Tracy (Editor) ; Adler, Aaron (Editor) ; Prasad, Manoj (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319642383 ; ISBN: 3319642383 ; E-ISBN: 9783319642390 ; E-ISBN: 3319642391 ; DOI: 10.1007/978-3-319-64239-0

Toàn văn sẵn có

3
Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications

Tkalčič, Marko ;De Carolis, Berardina ;de Gemmis, Marco ;Odić, Ante ;Kosir, Andrej;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Tkalčič, Marko (Editor) ; De Carolis, Berardina (Editor) ; de Gemmis, Marco (Editor) ; Odić, Ante (Editor) ; Košir, Andrej (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319314112 ; ISBN: 3319314114 ; E-ISBN: 9783319314136 ; E-ISBN: 3319314130 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31413-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction

Magnenat-Thalmann, Nadia ;Yuan, Junsong ;Thalmann, Daniel ;You, Bum-Jae;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Magnenat-Thalmann, Nadia (Editor) ; Yuan, Junsong (Editor) ; Thalmann, Daniel (Editor) ; You, Bum-Jae (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319199467 ; ISBN: 3319199463 ; E-ISBN: 9783319199474 ; E-ISBN: 3319199471 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19947-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Studies in Conversational UX Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in Conversational UX Design

Moore, Robert J. ;Szymanski, Margaret H. ;Arar, Raphael ;Ren, Guang-Jie;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Moore, Robert J (Editor) ; Szymanski, Margaret H (Editor) ; Arar, Raphael (Editor) ; Ren, Guang-Jie (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319955780 ; ISBN: 3319955780 ; E-ISBN: 9783319955797 ; E-ISBN: 3319955799 ; DOI: 10.1007/978-3-319-95579-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Computing with Social Trust
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing with Social Trust

Golbeck, Jennifer ;Vanderdonckt, Jean ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaèlle (Editor) ; Carroll, John M (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steven (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert J. K (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Golbeck, Jennifer (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781848003552 ; ISBN: 1848003552 ; E-ISBN: 9781848003569 ; E-ISBN: 1848003560 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-356-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Computers in the Human Interaction Loop
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in the Human Interaction Loop

Waibel, Alexander ;Stiefelhagen, Rainer ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John M (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steven (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert J. K (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Waibel, Alexander (Editor) ; Stiefelhagen, Rainer (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848820531 ; ISBN: 1848820534 ; E-ISBN: 9781848820548 ; E-ISBN: 1848820542 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-054-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
From Brows to Trust: Evaluating Embodied Conversational Agents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Brows to Trust: Evaluating Embodied Conversational Agents

Ruttkay, Zsófia ;Vanderdonckt, Jean ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Ruttkay, Zsófia (Editor) ; Pelachaud, Catherine (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781402027291 ; ISBN: 140202729X ; E-ISBN: 9781402027307 ; E-ISBN: 1402027303 ; DOI: 10.1007/1-4020-2730-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...