skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
World economic outlook, April 2010 rebalancing growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World economic outlook, April 2010 rebalancing growth

International Monetary Fund

E-ISBN 1589069153 ; E-ISBN 9781451987263 ; E-ISBN 9781452725093 ; E-ISBN 9781589069152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
World economic outlook, april 2014 recovery strengthens, remains uneven.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World economic outlook, april 2014 recovery strengthens, remains uneven.

International Monetary Fund. Research Dept

E-ISBN 9781484308349 ; E-ISBN 9781484326305 ; E-ISBN 9781475571936 ; E-ISBN 9781475515763

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
World economic outlook, September 2011 slowing growth, rising risks.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World economic outlook, September 2011 slowing growth, rising risks.

International Monetary Fund

E-ISBN 1616351195 ; E-ISBN 9781616351199 ; E-ISBN 9781463997946 ; E-ISBN 9781463940874

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
World economic outlook, April 2013 hopes, realities, risks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World economic outlook, April 2013 hopes, realities, risks

International Monetary Fund. Research Dept

E-ISBN 1616355557 ; E-ISBN 9781475560589 ; E-ISBN 9781475560725 ; E-ISBN 9781616355555

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Finance & development, June 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922205 ; E-ISBN 9781451922202 ; E-ISBN 9781463992798 ; E-ISBN 9781463963934

Toàn văn không sẵn có

6
World economic outlook, October 2017 seeking sustainable growth : short-term, long-term challenges.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World economic outlook, October 2017 seeking sustainable growth : short-term, long-term challenges.

International Monetary Fund. Research Dept;

E-ISBN 9781484312490 ; E-ISBN 9781484321140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
World economic outlook, April 2016 too slow for too long.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World economic outlook, April 2016 too slow for too long.

E-ISBN 9781475543728 ; E-ISBN 9781498398589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Public sector debt statistics guide for compilers and users.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public sector debt statistics guide for compilers and users.

International Monetary Fund

E-ISBN 161635156X ; E-ISBN 9781616351564 ; E-ISBN 9781463945541 ; E-ISBN 9781463969813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Finance and development, September 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance and development, September 2013

International Monetary Fund. External Relations Dept

E-ISBN 148435365X ; E-ISBN 9781484353653 ; E-ISBN 9781484365014 ; E-ISBN 9781484368466

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Finance & development, June 2011.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2011.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451953585 ; E-ISBN 9781451953589 ; E-ISBN 9781462351602 ; E-ISBN 9781462378845

Toàn văn không sẵn có

11
Finance and development, december 2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance and development, december 2015

International Monetary Fund

E-ISBN 9781484372722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Finance and development, December 2013.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance and development, December 2013.

International Monetary Fund. External Relations Dept

E-ISBN 9781475543476

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Finance and development, June 2014.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance and development, June 2014.

International Monetary Fund. External Relations Dept

E-ISBN 9781475519235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Memory for forgetfulness August, Beirut, 1982
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory for forgetfulness August, Beirut, 1982

Darwīsh, Maḥmūd

E-ISBN 9780520087682 ; E-ISBN 9780520273047 ; E-ISBN 9780520954595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Financial soundness indicators compilation guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial soundness indicators compilation guide

International Monetary Fund

E-ISBN 1589063856 ; E-ISBN 9781451940985 ; E-ISBN 9781452709994 ; E-ISBN 9781589063853

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (3)
 4. 2012đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (9)
 2. Spanish  (9)
 3. Chinese  (6)
 4. Russian  (4)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...