skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.221  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Người chết trôi đẹp nhất trần gian : tập truyện

Mackét G.G.

Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1987 - (860 MAC 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia A country study

U S Government Printing Office; 2010 - (986.1)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love in the time of cholera

García Márquez Gabriel; Grossman Edith

New York : A.A. Knopf, 1997. - (863 GAR 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vực xoáy : tiểu thuyết / Hôxê Êuxtaxiô Rivêra ; Ngd. : Bàng Thúc Long, Nguyễn Đình Hiền

Rivêra H.Ê.; Bàng Thúc Long người dịch; Nguyễn Đình Hiền người dịch

H. : Văn học, 1985 - (860 RIV 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trăm năm cô đơn : tiểu thuyết

Márquez Gabriel Garcia; Nguyễn Quốc Dũng người dịch; Nguyễn Trung Đức người dịch; Phạm Đình Lợi người dịch

H. : Văn học, 1986 - (860 MAR 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tình yêu thời thổ tả : tiểu thuyết. Tập 2

García Márquez Gabriel; Nguyễn Trung Đức người dịch

H. : Văn học, 1995 - (863 GAR(2) 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tình yêu thời thổ tả : tiểu thuyết. Tập

García Márquez Gabriel; Nguyễn Trung Đức Người dịch

H. : Văn học, 1995 - (863 GAR(1) 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Love in the time of cholera
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love in the time of cholera

Garcia Macquez Gabriel

New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books, 1989, c1988 - (863 GAR 1989) - ISBN0140119906 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The Gulf of Venezuela : a case study of historic waters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gulf of Venezuela : a case study of historic waters

Vila Masot Oscar.

Caracas : Editorial Arte, 1991. - (341 VIL 1991) - ISBN9800707271

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxation and Investment in Colombia

Sarah Perret ; Bert Brys

OECD Economics Department Working Papers

E-ISSN: 1815-1973 ; DOI: 10.1787/5js1pz3d0j8r-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Colombian SOEs: A Review Against the OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombian SOEs: A Review Against the OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises

Lehuedé, Héctor

DOI: 10.1787/5k3v1ts5s4f6-en ; Series ISSN: 2223-0939

Toàn văn sẵn có

12
Reforming the pension system to increase coverage and equity in Colombia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming the pension system to increase coverage and equity in Colombia

De La Maisonneuve, Christine

DOI: 10.1787/5js0cqrr97s4-en ; Series ISSN: 1815-1973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Estudio de la OCDE sobre la pol&#237;tica regulatoria en Colombia : M&#225;s all&#225; de la simplificaci&#243;n administrativa<br>Regulatory Policy in Colombia: Going beyond Administrative Simplification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Colombia : Más allá de la simplificación administrativa
Regulatory Policy in Colombia: Going beyond Administrative Simplification

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264201941 ; DOI: 10.1787/9789264201941-en ; Series ISSN: 1990-0481.

Toàn văn sẵn có

14
Colombia: Implementing Good Governance<br>Colombia: La implementaci&#243;n del buen gobierno
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia: Implementing Good Governance
Colombia: La implementación del buen gobierno

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264202351 ; DOI: 10.1787/9789264202351-es ; Series ISSN: 2414-3316.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Towards Efficient Public Procurement in Colombia: Making the Difference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Efficient Public Procurement in Colombia: Making the Difference

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264252103 ; DOI: 10.1787/9789264252103-en ; Series ISSN: 2219-0414.

Toàn văn sẵn có

16
OECD Economic Surveys: Colombia 2015<br>Estudios econ&#243;micos de la OCDE: Colombia 2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Colombia 2015
Estudios económicos de la OCDE: Colombia 2015

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264246829 ; ISBN-13: 9789264227682 ; DOI: 10.1787/9789264227682-es

Toàn văn sẵn có

17
Making Colombia's Tax Policy More Efficient, Fair and Green
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Colombia's Tax Policy More Efficient, Fair and Green

Daude, Christian; Perret, Sarah ; Brys, Bert

DOI: 10.1787/5js0cqs9605g-en ; Series ISSN: 1815-1973

Toàn văn sẵn có

18
Colombia: Policy Priorities for Inclusive Development<br>Colombia: pol&#237;ticas prioritarias para un desarrollo inclusivo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia: Policy Priorities for Inclusive Development
Colombia: políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264233409 ; DOI: 10.1787/9789264233409-es

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Reigniting growth through productivity-enhancing reforms in Colombia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reigniting growth through productivity-enhancing reforms in Colombia

Olaberría, Eduardo

DOI: 10.1787/dac4e274-en ; Series ISSN: 1815-1973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Driving Performance at Colombia's Communications Regulator
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Driving Performance at Colombia's Communications Regulator

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264232945 ; DOI: 10.1787/9789264232945-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.221  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.212)
 2. Trong mục lục thư viện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (307)
 2. 1956đến1978  (25)
 3. 1979đến1991  (40)
 4. 1992đến2005  (135)
 5. Sau 2005  (282)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (578)
 2. English  (320)
 3. French  (19)
 4. German  (11)
 5. Portuguese  (10)
 6. Italian  (6)
 7. Dutch  (6)
 8. Danish  (3)
 9. Vietnamese  (3)
 10. Swedish  (2)
 11. Greek  (2)
 12. Finnish  (2)
 13. Latin  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. lt
 2. gt
 3. U+0301&amp
 4. United States, Congress
 5. European Commission

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...