skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trace Metal and Pesticide Exposure in Tree Planting in British Columbia
Trace Metal and Pesticide Exposure in Tree Planting in British Columbia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace Metal and Pesticide Exposure in Tree Planting in British Columbia

Davies, Hugh ; Stjernberg, Ernst ; van Netten, Christian

Toàn văn sẵn có

2
Community Garden Heavy Metal Study
Community Garden Heavy Metal Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community Garden Heavy Metal Study

Heidary-Monfared, Sadra

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumorrisiko und Nephrotoxizität bei Uranexposition

Stammler, Leonhard; Universität Ulm

DOI: 10.18725/OPARU-4348

Toàn văn sẵn có

4
Molecular microbiology of heavy metals: Microbiology monographs v. 6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular microbiology of heavy metals: Microbiology monographs v. 6

Volume Editors: Dietrich H. Nies ; Simon Silver

ISBN10: 3540697705 ; ISBN13: 9783540697701 ; E-ISBN10: 3540697713 ; E-ISBN13: 9783540697718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Heavy Metal Hazard: The Health Risks of Hidden Heavy Metals in Face Makeup
Heavy Metal Hazard: The Health Risks of Hidden Heavy Metals in Face Makeup
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metal Hazard: The Health Risks of Hidden Heavy Metals in Face Makeup

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Universität Ulm
  2. Nies, Dietrich
  3. Nies, Dietrich H.
  4. Davies, Hugh
  5. Silver, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...