skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 3

DenBoer Gordon; Brown Lucy Trumbull; Hagermann Charles D

Madison : University of Wisconsin Press , 1986 - (328.73 DOC(3) 1986) - ISBN0299106500

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Ricochet : confessions of a gun lobbyist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricochet : confessions of a gun lobbyist

Feldman Richard

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - (323.4 FEL 2008) - ISBN0471679283 (cloth);ISBN9780471679288 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Is that a politician in your pocket? : Washington on 2 million a day
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is that a politician in your pocket? : Washington on 2 million a day

Sifry Micah L.; Watzman Nancy

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2004. - (328.73 SIF 2004) - ISBN047167995X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The Documentary history of the first Federal elections, 1788-1790. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections, 1788-1790. Volume 1

Jensen Merrill; Becker Robert A.; DenBoer Gordon

Madison : University of Wisconsin Press, 1976 - (328.73 DOC(1) 1976) - ISBN0299066908 (v. 1) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Documentary history of the first Federal elections 1788 - 1790. Volume 2

DenBoer Gordon; Brown Lucy Trumbull; Hagermann Charles D

Madison : University of Wisconsin Press , 1984 - (328.73 DOC(2) 1984) - ISBN029909510X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level

Avner Marcia

Saint Paul, Minn. : Amherst H. Wilder Foundation, c2002. - (659.2 AVN 2002) - ISBN0940069261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (1)
 2. 1984đến1985  (1)
 3. 1986đến2001  (1)
 4. 2002đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. DenBoer Gordon
 2. Brown Lucy Trumbull
 3. Hagermann Charles D
 4. Feldman Richard
 5. Becker Robert A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...