skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Contemporary feminist theory : a text/reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary feminist theory : a text/reader

Rogers Mary F

Boston, Mass. : McGraw-Hill, 1998 - (305.42 CON 1998) - ISBN0070540020 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local government women’s committees : a feminist political practice

Edwards Julia.

Aldershot ; Brookfield, Vt. : Avebury, c1995. - (352 EDW 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Women's America : refocusing the past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's America : refocusing the past

De Hart Jane Sherron; Kerber Linda K

New York : Oxford University Press, 1991 - (305.4 WOM 1991) - ISBN0195062612 (acid-free paper);ISBN0195062620 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Breaking the Political Glass Ceiling: Women and Congressional Elections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking the Political Glass Ceiling: Women and Congressional Elections

Palmer, Barbara ; Simon, Dennis Michael

ISBN10: 0415964709 ; ISBN10: 0415964733 ; ISBN13: 9780415964708 ; ISBN13: 9780415964739 ; E-ISBN10: 0203932110 ; E-ISBN13: 9780203932117

Toàn văn sẵn có

5
The silent sex gender, deliberation, and institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The silent sex gender, deliberation, and institutions

Karpowitz, Christopher F

E-ISBN 9780691159768

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Newer Eve: Women, Feminists and the Labour Party
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Newer Eve: Women, Feminists and the Labour Party

Collette, Christine

ISBN10: 0230222145 ; ISBN13: 9780230222144 ; E-ISBN10: 0230236987 ; E-ISBN13: 9780230236981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Motherless State: Women's Political Leadership and American Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Motherless State: Women's Political Leadership and American Democracy

McDonagh, Eileen L

ISBN10: 0226514544 ; ISBN10: 0226514552 ; ISBN13: 9780226514543 ; ISBN13: 9780226514550 ; E-ISBN10: 0226514560 ; E-ISBN13: 9780226514567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Gendering Religion and Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering Religion and Politics

Hanna Hernd Ann Braudssociate Editor ; Pnina Steinberg

ISBN10: 023061308X ; ISBN13: 9780230613089 ; E-ISBN10: 0230623379 ; E-ISBN13: 9780230623378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Gender and Global Politics in the Asia-Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Global Politics in the Asia-Pacific

Bina D'Cond Katrina Lee-Koo

ISBN10: 0230611605 ; ISBN13: 9780230611603 ; E-ISBN10: 0230617743 ; E-ISBN13: 9780230617742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
La paridad política en América Latina y el Caribe: percepciones y opiniones de los líderes de la región
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La paridad política en América Latina y el Caribe: percepciones y opiniones de los líderes de la región

Archenti, Nélida

Serie Mujer y Desarrollo, Issue 108

Toàn văn sẵn có

11
He runs, she runs why gender stereotypes do not harm women candidates
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

He runs, she runs why gender stereotypes do not harm women candidates

Brooks, Deborah Jordan

E-ISBN 9780691153421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Political empowerment of women: the Netherlands and other countries Nijhoff law specials v. 59
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political empowerment of women: the Netherlands and other countries Nijhoff law specials v. 59

Monique Leyenaar

ISBN10: 9004140999 ; ISBN13: 9789004140998 ; E-ISBN10: 9047406354 ; E-ISBN13: 9789047406358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Women, Vol. 1

Menzies, Sutherland, fl.

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Women, Vol. 2

Menzies, Sutherland, fl.

Toàn văn sẵn có

15
Women, Public Service and Politics
Women, Public Service and Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, Public Service and Politics

CRIC Report

Toàn văn sẵn có

16
Constitutionalizing and Legislating Parity Democracy: The Cases of France and Belgium
Constitutionalizing and Legislating Parity Democracy: The Cases of France and Belgium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalizing and Legislating Parity Democracy: The Cases of France and Belgium

Praud, Jocelyn ; Henriques, Karl A

Public Policy Paper

ISBN: 9780773106420 ; ISBN: 0773106421

Toàn văn sẵn có

17
The Context for a National Roundtable on Women and Politics in 2003
The Context for a National Roundtable on Women and Politics in 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Context for a National Roundtable on Women and Politics in 2003

Steele, Jackie F

Toàn văn sẵn có

18
Women and Electoral Politics in Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and Electoral Politics in Canada

Tremblay, Manon ; Trimble, Linda;

ISBN: 9780195435658 ; ISBN: 0195435656

Toàn văn sẵn có

19
What Women Want: Gender Differences in Public Opinion and Political Engagement in Western Canada
What Women Want: Gender Differences in Public Opinion and Political Engagement in Western Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Women Want: Gender Differences in Public Opinion and Political Engagement in Western Canada

Marshall-Giles, Janine

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Woman in Modern Society

Barnes, Earl

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (4)
 2. 1989đến1994  (4)
 3. 1995đến1999  (9)
 4. 2000đến2006  (19)
 5. Sau 2006  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (46)
 2. German  (3)
 3. French  (2)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Bashevkin, Sylvia
 3. Bashevkin, Sylvia B
 4. Trimble, Linda
 5. Tremblay, Manon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...