skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương

Bùi Xuân Lưu chủ biên; Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 MOT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Vài nét về vai trò của hoạn quan trong ngoại thương thế kỷ XVII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vài nét về vai trò của hoạn quan trong ngoại thương thế kỷ XVII

Hasuda, Takashi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21332

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

Phạm Mạnh Hiền; Phan Hữu Hạnh Hiệu đính

Tp. HCM. : Thống kê, 2005 - (380 PH-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Đỗ Hữu Vinh Biên soạn

H. : LĐXH, 2006 - (382 HUO 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nền ngoại thương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thế Đạt

H. : Lao động, 1996 - (382.09597 TH-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 VU-T 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu

H. : Giáo dục, 1997 - (382 BU-L 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kỹ thuật ngoại thương

Đoàn Thị Hồng Vân

H. : Thống kê, 2003 - (382 ĐO-V 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Giáo trình kinh tế ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi, Xuân Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33476

Truy cập trực tuyến

10
Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07

Khu, Thị Tuyết Mai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23307

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

Nguyễn Văn Tiến

H Thống kê; 2009

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thanh toán quốc tế dành cho các trường đại học

Nguyễn Văn Tiến

H Thống kê; 2008

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hỏi đáp xuất - nhập khẩu

Phạm Minh Quang

H. : LĐXH, 2005 - (382 PH-Q 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất nhập khẩu hàng hoá = International merchandise trade Vietnam 1999

H. : Thống kê, 2001 - (382 XUA 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những bài học doanh thương quốc tế

Nguyễn Thành Danh

H. : LĐXH, 2008 - (382 NG-D 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương thời kỳ công nghiệp hoá của các nền kinh tế Đông á : sách tham khảo

Nguyễn Trần Quế chủ biên

H. : Chính trị Quốc gia , 2000 - (382 LUA 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Việt Nam dưới triều Gia Long (1802-1891) : Đề tài NCKH. T2000-03

Lê Thị Kim Dung

H. : ĐHKHXH&NV, 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại thương : sách chuyên khảo

Nguyễn Anh Tuấn

H. : LĐXH, 2006 - (382 NG-T 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: quan hệ với Singapore
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: quan hệ với Singapore

Li, Tana

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20976

Truy cập trực tuyến

20
Ngoại thương Đàng Ngoài và mối quan hệ Việt - Nhật thế kỷ XVII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương Đàng Ngoài và mối quan hệ Việt - Nhật thế kỷ XVII

Nguyễn, Văn Kim; Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai

Nguyễn, V. K. (2004). Ngoại thương Đàng Ngoài và mối quan hệ Việt - Nhật thế kỷ XVII. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23867

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (6)
 2. 1990đến1996  (12)
 3. 1997đến2001  (19)
 4. 2002đến2007  (32)
 5. Sau 2007  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (51)
 2. English  (28)
 3. Undetermined  (3)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...