skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.381  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jawetz Melnick & Adelberg's Medical Microbiology Twenty Six Edition

Brooks Geo F; Carroll Karen C; Butel Janet S; Morse Stephen A; Mietzner Timothy A

McGraw Hill; 2013 - (616.9041)

Truy cập trực tuyến

2
Microbiology : a human perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a human perspective.

Nester Eugene W; Nester Eugene W

Boston, Mass. : WCB McGraw-Hill, c1998. - (579 MIC 1998) - ISBN0697286029 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : Molecules, microbes, and man

Nester E.W.; McCarthy B.J; Pearsall N.N; Roberts C.E

New York : Holt,Renehart and Winston , 1973

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R

Philadelphia PA Elsevier; 2018 - (579 MUR 2018)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in applied microbiology

Springer; 2017 - (579 REC 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern tools and techniques to understand microbes

Springer; 2017 - (579 MOD 2017)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern microbiology : principles & applications

Birge Edward A.

Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown, 1992 - (576 BIR 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microorganisms in Our World

Atlas Ronald M.

St. Louis, MO : Mosby-Year Book, c1995. - (576 ATL 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Foundation in microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundation in microbiology

Talaro Kathleen; Talaro Arthur

Boston : WCB, 1996 - (579 TAL 1996) - ISBN0697160548

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial strategies for vegetable production

Springer; 2017 - (635 MIC 2017)

Truy cập trực tuyến

11
Microbiology : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : an introduction

Tortora Gerard J.; Case Christine L.; Funke Berdell R

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings, c1992 - (579 TOR 1992) - ISBN0805384804

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Brock biology of microorganisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brock biology of microorganisms

Brock Thomas D; Madigan Michael T.; Madigan Michael T.

San Francisco, CA : Pearson/Benjamin Cummings, c2009 - (579 BRO 2009) - ISBN9780321536150

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Microbiology demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology demystified

Betsy Tom.; Keogh James Edward

New York ; London : McGraw-Hill, 2005. - ISBN0071471340;ISBN0071446508 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

14
Jawets, Melnick & Adelberg's medical microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jawets, Melnick & Adelberg's medical microbiology

Brooks George F

New York : McGraw-Hill , 2010 - (616.9 JAW 2010) - ISBN9780071742719

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : essentials and applications

McKane Larry K.; Kandel J

New York : McGraw-Hill, Inc, 1996 - (576 McK 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Microbiology

Atlas Ronald M.

Boston,... : Mosby , 1995 - (576 ATL 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Student study guide to accompany microbiology : a human perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study guide to accompany microbiology : a human perspective

Nester Eugne W.

Boston : McGraw-Hill, 1998 - (579 STU 1998) - ISBN0697286053

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Microbiology : a human perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a human perspective

Boston : McGraw-Hill, 2004 - (616 MIC 2004) - ISBN0072919248

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology

Prescott Lansing M.; Harley John P; Klein Donald A.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (579 PRE 2002) - ISBN0071122591 (ISE);ISBN0072320419 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
20
Microbiology : diversity, disease, and the environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : diversity, disease, and the environment

Salyers Abigail A.; Whitt Dixie D

Bethesda : Fitzgerald Science Press, 2001 - (579 SAL 2001) - ISBN1891786016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.381  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (177)
 2. 1961đến1975  (60)
 3. 1976đến1989  (108)
 4. 1990đến2004  (321)
 5. Sau 2004  (1.573)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.045)
 2. German  (91)
 3. Swedish  (34)
 4. French  (31)
 5. Chinese  (4)
 6. Italian  (3)
 7. Russian  (1)
 8. Danish  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Varma, Ajit
 2. Walker, John M
 3. Petersson, Göran
 4. Rosenberg, Eugene

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...