skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity: Theory and Evidence

Ferreira, Francisco H. G. ; Peragine, Vito

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magical Transition? Intergenerational Educational and Occupational Mobility in Rural China: 1988–2002

Emran, Shahe ; Sun, Yan

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality of Outcomes and Inequality of Opportunity in Tanzania

Hassine, Nadia Belhaj ; Zeufack, Albert

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, Geography and Generations: Intergenerational Educational Mobility in Post-Reform India

Emran, M. Shahe ; Shilpi, Forhad

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-6055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Fair Progress? : Economic Mobility Across Generations Around the World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fair Progress? : Economic Mobility Across Generations Around the World

Narayan, Ambar ; Van Der Weide, Roy ; Cojocaru, Alexandru ; Lakner, Christoph ; Redaelli, Silvia ; Mahler, Daniel Gerszon ; Ramasubbaiah, Rakesh Gupta N ; Thewissen, Stefan

Equity and Development

ISBN: 9781464812101 ; ISBN: 1464812101

Toàn văn sẵn có

6
What Do Books in the Home Proxy For?: A Cautionary Tale
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Do Books in the Home Proxy For?: A Cautionary Tale

Engzell, Per

Series ISSN: 0283-8222 ; ISSN: 0283-8222 ; ISSN: 0283-8222

Toàn văn sẵn có

7
Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis

Aaberge, Rolf ; Colombino, Ugo

Toàn văn sẵn có

8
China 2030 : Building a Modern, Harmonious, and Creative Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China 2030 : Building a Modern, Harmonious, and Creative Society

World Bank ; Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of China

ISBN: 9780821395455 ; ISBN: 0821395459

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Our Children Have a Chance?

Molinas Vega, José R. ; Paes de Barros, Ricardo ; Chanduvi, Jaime Saavedra ; Giugale, Marcelo ; Cord, Louise J. ; Pessino, Carola ; Hasan, Amer

ISBN: 9780821386996 ; E-ISBN: 9780821389027 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8699-6

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam's Labor Market Institutions, Regulations, and Interventions: Helping People Grasp Work Opportunities in a Risky World

Schmillen, Achim D. ; Packard, Truman G.

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7587

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China 2030

ISBN: 9780821395455 ; E-ISBN: 9780821397565 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9545-5

Toàn văn sẵn có

12
A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence ; Van de Gaer, Dirk

Toàn văn sẵn có

13
The Little Data Book on Private Sector Development 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Little Data Book on Private Sector Development 2010

World Bank

World development indicators

ISBN: 9780821382479 ; ISBN: 0821382470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equity and Growth in a Globalizing World

Kanbur, Ravi ; Spence, Michael;

ISBN: 9780821381809 ; E-ISBN: 9780821381816 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8180-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Human Rights and Development Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Development Practice

Brahmbhatt, Milan ; Canuto, Otaviano

Economic Premise

Toàn văn sẵn có

16
Creating Opportunity and Prosperity in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Opportunity and Prosperity in East Asia

Kim, Jim Yong

Speech at University of Indonesia, Jakarta, May 21, 2015

Toàn văn sẵn có

17
Burkina Faso : Opportunities for Children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burkina Faso : Opportunities for Children

World Bank

Toàn văn sẵn có

18
Women, Business, and the Law 2014 : Removing Restrictions to Enhance Gender Equality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, Business, and the Law 2014 : Removing Restrictions to Enhance Gender Equality

World Bank ; International Finance Corporation

Series ISSN: 2014-0120

Toàn văn sẵn có

19
Ending Poverty : How Health and Innovation Can Lead the Way
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ending Poverty : How Health and Innovation Can Lead the Way

Kim, Jim Yong

Toàn văn sẵn có

20
World Bank Research Digest, Vol. 10(2)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Research Digest, Vol. 10(2)

World Bank

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2008  (11)
 3. 2009đến2010  (22)
 4. 2011đến2013  (31)
 5. Sau 2013  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. 世界銀行
 3. Paes de Barros, Ricardo
 4. Ferreira, Francisco H. G.
 5. Saavedra Chanduvi, Jaime

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...