skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nano- and Micromaterials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nano- and Micromaterials

Ohno, K.; Tanaka, M.; Takeda, J.; Kawazoe, Y.

9783540745563; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28338

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth Mechanism of Si Thin Film by PECVD Technique: Effect of SIH3 and H Radical Flux on Deposition Rate

Katayama, H. ; Yoshida, I. ; Terakawa, A. ; Aya, Y. ; Iseki, M. ; Tanaka, M.

DOI: 10.4229/27thEUPVSEC2012-3DV.1.42 ; ISBN: 3-936338-28-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Progress in Thin-Film Silicon Photovoltaic Technologies

Shinohara, W. ; Aya, Y. ; Hishida, M. ; Kitahara, N. ; Nakagawa, M. ; Terakawa, A. ; Tanaka, M.

DOI: 10.4229/25thEUPVSEC2010-3BO.12.3 ; ISBN: 3-936338-26-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defect-Density Distribution in Microcrystalline Silicon Prepared at High Growth Rate

Iwata, M. ; Tanaka, M. ; Sobajima, Y. ; Toyama, T. ; Sada, C. ; Matsuda, A. ; Okamoto, H.

DOI: 10.4229/25thEUPVSEC2010-3AV.1.30 ; ISBN: 3-936338-26-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SANYO's R&D on Thin-Film Silicon Solar Cells

Terakawa, A. ; Hishida, M. ; Yata, S. ; Shinohara, W. ; Kitahara, A. ; Yoneda, H. ; Aya, Y. ; Yoshida, I. ; Iseki, M. ; Tanaka, M.

DOI: 10.4229/26thEUPVSEC2011-3BO.4.2 ; ISBN: 3-936338-27-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SANYO’s R&D on Thin-Film Si Photovoltaic Technologies

Aya, Y. ; Katayama, H. ; Murata, K. ; Shinohara, W. ; Nakagawa, M. ; Terakawa, A. ; Tanaka, M.

DOI: 10.4229/24thEUPVSEC2009-3CO.13.1 ; ISBN: 3-936338-25-6

Toàn văn sẵn có

7
Inverse problems in engineering mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inverse problems in engineering mechanics

Bui, Huy Duong ; Tanaka, M ; Bonnet, Marc ; Luzzato, E ; Maigre, H ; Reynier, M; Bonnet, Marc (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tanaka, M.
 2. Terakawa, A.
 3. Aya, Y.
 4. Shinohara, W.
 5. Nakagawa, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...