skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Det Digitala Samhället
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Det Digitala Samhället

Larsson, Stefan ; Runeson, Per

ISBN: 9789197989312

Toàn văn sẵn có

2
Experimentation in Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimentation in Software Engineering

Wohlin, Claes ; Runeson, Per ; Höst, Martin ; Ohlsson, Magnus C ; Regnell, Björn ; Wesslén, Anders

ISBN: 9783642290435 ; ISBN: 3642290434 ; E-ISBN: 9783642290442 ; E-ISBN: 3642290442 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Open Collaborative Data: a pre-study on an emerging practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Collaborative Data: a pre-study on an emerging practice

Olsson, Thomas ; Runeson, Per ; Westerdahl, Sofie

ISBN: 9789189049062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Software Process Improvement: 13th European Conference, EuroSPI 2006, Joensuu, Finland, October 11-13, 2006. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Process Improvement: 13th European Conference, EuroSPI 2006, Joensuu, Finland, October 11-13, 2006. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Richardson, Ita (Editor) ; Runeson, Per (Editor) ; Messnarz, Richard (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540476955 ; ISBN: 3540476954 ; E-ISBN: 9783540476962 ; E-ISBN: 3540476962 ; DOI: 10.1007/11908562

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Chinese  (1)
 3. Swedish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (2)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Runeson, Per
 2. Runeson, P.
 3. Regnell, B.
 4. Messnarz, Richard
 5. Höst, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...