skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nước Mỹ Latinh Tập bài giảng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2007 - (918 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tập bài giảng Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2006 - (327.73 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bố cục vườn công viên

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ--

H. : Xây dựng, 1980 - (712.5 NG-T 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Ứng dụng GIS trong quản lý đất trồng lúa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quản lý đất trồng lúa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Nhữ, Thị Xuân, người hướng dẫn

01050003022; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37373

Truy cập trực tuyến

5
Rào cản kỹ thuật trong các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 31 01 06
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rào cản kỹ thuật trong các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 31 01 06

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Hà, Văn Hội, người hướng dẫn

00050005940; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46033

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CÁC NƯỚC MỸ LATINH

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy; TS Bùi Thành Nam

H ĐHQGHN; 2010 - (918)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

US-Russian relations with regard to arms control and disarmament

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Review of America Today. 2003, N0 1

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

US - Russian Positions on the Chechnya Problem

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Eropean Studies Review. 2003, N0 3

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình pháp luật đại cương

Đào Thu Hà

H. : GDVN , 2012 - (340.1 GIA 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990

Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Bùi, Hà Nam; Nguyễn, Thiết Sơn; Đinh, Công Tuấn

Nguyễn, Thị Thanh Thủy. (2002). Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19252

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử SSRs liên kết với Locus kiểm soát chất lượng xơ ở cây bông : Luận án TS. Sinh học: 624201
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử SSRs liên kết với Locus kiểm soát chất lượng xơ ở cây bông : Luận án TS. Sinh học: 624201

Nguyễn, Thị Minh Nguyệt; Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Trịnh, Đình Đạt

Nguyễn, T. M. N. (2016). Nghiên cứu xác định chỉ thị phân tử SSRs liên kết với Locus kiểm soát chất lượng xơ ở cây bông. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050003295; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38570

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990 : Đề tài NCKH. CB.01.30

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Bùi Hà Nam; Nguyễn Thiết Sơn; Đinh Công Tuấn

H. : ĐHKHXH & NV, 2002 - (327 NG-T 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Những biện pháp giúp sinh viên vượt qua những rào cản tâm lý trong quá trình chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ : Đề tài NCKH. QS.06.04
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những biện pháp giúp sinh viên vượt qua những rào cản tâm lý trong quá trình chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ : Đề tài NCKH. QS.06.04

Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thi Thanh Thúy; Nguyễn, Thị Tuyết Nhung; Ninh, Thị Hà Chung; Trần, Văn Tính; Vũ, Phương Liên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22862

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (1)
  2. 2002đến2002  (1)
  3. 2003đến2005  (2)
  4. 2006đến2007  (2)
  5. Sau 2007  (7)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...