skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 335  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics for biological discovery

Veenstra Timothy Daniel; Yates John R

Hoboken, N.J. : Wiley-Liss, c2006. - (612.3 VEE 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Data analysis and visualization in genomics and proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data analysis and visualization in genomics and proteomics

Azuaje Francisco; Dopazo Joaquᨮ

Hoboken, NJ : John Wiley, c2005. - (572.8 DAT 2005) - ISBN0470094397 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Methods in animal proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods in animal proteomics

Eckersall P. D; Whitfield Phillip D

Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2011. - (636.089 MET 2011) - ISBN9780813817910 (hardcover : alk. paper);ISBN0813817919 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Cancer proteomics : from bench to bedside
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer proteomics : from bench to bedside

Daoud Sayed S

Totowa, N.J. : Humana, c2008. - (616.99 CAN 2008) - ISBN1588298582 (hbk.);ISBN9781588298584 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics

Campbell A. Malcolm.; Heyer Laurie J

San Francisco : CSHL Press : Pearson/Benjamin Cummings, c2007. - (572.8 CAM 2007) - ISBN0805382194;ISBN9780805382198

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Bioinformatics and functional genomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics and functional genomics

Pevsner Jonathan

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 - (572.8 PEV 2009) - ISBN9780470085851

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Radiation Proteomics: Advances in Experimental Medicine and Biology 990
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation Proteomics: Advances in Experimental Medicine and Biology 990

Leszczynski, Dariusz

ISBN10: 9400758952 ; ISBN13: 9789400758957 ; E-ISBN10: 9400758960 ; E-ISBN13: 9789400758964

Toàn văn sẵn có

8
Protein Function Prediction for Omics Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Function Prediction for Omics Era

Kihara, Daisuke ;Kihara, Daisuke;; Kihara, Daisuke

ISBN: 978-94-007-0880-8 ; E-ISBN: 978-94-007-0881-5 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0881-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Quantitative Proteomics: New developments in mass spectrometry, 1.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Proteomics: New developments in mass spectrometry, 1.

Claire Eynd Simon J Gaskell

Series-ISSN: 2045-7545 ; ISBN10: 1849738084 ; ISBN13: 9781849738088 ; E-ISBN10: 1782621091 ; E-ISBN13: 9781782621096

Toàn văn sẵn có

10
Immunoproteomics: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoproteomics: Methods and Protocols

Fulton, Kelly M. ; Twine, Susan M.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-62703-588-0 ; E-ISBN: 978-1-62703-589-7 ; DOI: 10.1007/978-1-62703-589-7

Toàn văn sẵn có

11
Expression Profiling in Neuroscience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression Profiling in Neuroscience

Karamanos, Yannis;; Karamanos, Yannis

Series ISSN: 0893-2336 ; ISBN: 978-1-61779-447-6 ; E-ISBN: 978-1-61779-448-3 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-448-3

Toàn văn sẵn có

12
G Protein-Coupled Receptor Screening Assays: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

G Protein-Coupled Receptor Screening Assays: Methods and Protocols

Prazeres, D.M.F. ; Martins, S.A.M.;; Walker, John M (Editor) ; Prazeres, Duarte Miguel F (Editor) ; Martins, Sofia Aires M (Editor)

Methods in Molecular Biology

ISBN: 9781493923359 ; ISBN: 1493923358 ; E-ISBN: 9781493923366 ; E-ISBN: 1493923366 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2336-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Heterologous Gene Expression in E.coli: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterologous Gene Expression in E.coli: Methods and Protocols

Evans, Jr., Thomas C. ; Xu, Ming-Qun

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61737-966-6 ; E-ISBN: 978-1-61737-967-3 ; DOI: 10.1007/978-1-61737-967-3

Toàn văn sẵn có

14
TRP Channels in Drug Discovery: Volume II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRP Channels in Drug Discovery: Volume II

Kang, Y. James (Editor) ; Szallasi, Arpad (Editor) ; Bíró, Tamás (Editor)

Methods in Pharmacology and Toxicology

ISBN: 9781627030946 ; ISBN: 1627030948 ; E-ISBN: 9781627030953 ; E-ISBN: 1627030956 ; DOI: 10.1007/978-1-62703-095-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Liver Proteomics: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liver Proteomics: Methods and Protocols

Josic, Djuro ; Hixson, Douglas C.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-958-7 ; E-ISBN: 978-1-61779-959-4 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-959-4

Toàn văn sẵn có

16
G Protein-Coupled Receptor Genetics: Research and Methods in the Post-Genomic Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

G Protein-Coupled Receptor Genetics: Research and Methods in the Post-Genomic Era

Stevens, Craig W;; Kang, Y. James (Editor) ; Stevens, Craig W (Editor)

Methods in Pharmacology and Toxicology

ISBN: 9781627037785 ; ISBN: 1627037780 ; E-ISBN: 9781627037792 ; E-ISBN: 1627037799 ; DOI: 10.1007/978-1-62703-779-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Bioinformatics for Comparative Proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics for Comparative Proteomics

Wu, Cathy H. ; Chen, Chuming

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-60761-976-5 ; E-ISBN: 978-1-60761-977-2 ; DOI: 10.1007/978-1-60761-977-2

Toàn văn sẵn có

18
Therapeutic Proteins: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapeutic Proteins: Methods and Protocols

Voynov, Vladimir ; Caravella, Justin A.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-920-4 ; E-ISBN: 978-1-61779-921-1 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-921-1

Toàn văn sẵn có

19
TRP Channels in Drug Discovery: Volume I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRP Channels in Drug Discovery: Volume I

Szállási, Árpád;; Szallasi, Arpad ; Bíró, Tamás

Series ISSN: 1557-2153 ; ISBN: 978-1-62703-076-2 ; E-ISBN: 978-1-62703-077-9 ; DOI: 10.1007/978-1-62703-077-9

Toàn văn sẵn có

20
G Protein-Coupled Receptors in Drug Discovery: Methods and Protocols
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

G Protein-Coupled Receptors in Drug Discovery: Methods and Protocols

Filizola, Marta

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-4939-2913-9 ; E-ISBN: 978-1-4939-2914-6 ; DOI: 10.1007/978-1-4939-2914-6

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 335  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2006  (31)
 3. 2007đến2009  (86)
 4. 2010đến2013  (91)
 5. Sau 2013  (119)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (320)
 2. German  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Walker, John M.
 2. Lawrence Hunter
 3. A Keith Dunker
 4. Russ B Altman
 5. Tiffany A Murray

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...