skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.919  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Research Methodology in Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Methodology in Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces

Nekane, Guarrotxena

9781482240979; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62133

Truy cập trực tuyến

2
The physical universe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physical universe

Krauskopf Konrad Bates; Beiser Arthur

Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2006. - (500.2 KRA 2006) - ISBN0072509791 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus on Physical Science

Heimler Charles H.; Price Jack

Columbus, Ohio : Merrill, c1989. - (500.2 HEI 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Physical science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical science

Tillery Bill W.

Boston : WCB/McGraw-Hill, c1999 - (500.2 TIL 1999) - ISBN0697358038

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
5
Glencoe physical science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe physical science

McLaughlin Charles W.; Thompson Marilyn; Glencoe Publishing Co

New York, N.Y. : Glencoe, c1997. - (500.2 MCL 1997) - ISBN0028278798

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The physical universe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physical universe

Krauskopf Konrad B.; Beiser Arthur

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2008. - (500.2 KRA 2008) - ISBN9780073050102 (hard copy : alk. paper);ISBN0073050105 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Physics at surfaces and interfaces : proceedings of the international conference, Puri, India, 4-8 March 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics at surfaces and interfaces : proceedings of the international conference, Puri, India, 4-8 March 2002

International Conference on Physics at Surfaces and Interfaces (2002 : Puri, India); Dev B. N; Institute of Physics (Bhubaneswar, India)

Singapore : River Edge, N.J. : World Scientific, 2003. - (530.4 PHY 2003) - ISBN9812385754

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Glencoe science voyages : exploring the life, earth, and physical sciences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe science voyages : exploring the life, earth, and physical sciences

Glencoe/McGraw-HIll.; National Geographic Society (U.S.)

New York : McGraw-Hill, [2000]. - (500 GLE [2000]) - ISBN0028286316

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Glencoe science voyages : exploring the life, earth, and physical sciences. Level blue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe science voyages : exploring the life, earth, and physical sciences. Level blue

Biggs Alton; National Geographic Society (U.S.); lencoe/McGraw-Hill.

New York : Glencoe/McGraw-Hill, c2000. - (500 GLE 2000) - ISBN0078216737

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Scott Foresman Science : the diamond edition. Grade 3. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scott Foresman Science : the diamond edition. Grade 3. Volume 2

Glenview, Ill. : Pearson/Scott Foresman, 2008 - (372.3 SCO(3.2) 2008) - ISBN9780328310647

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical Mechanics with Maxima

Timberlake Todd Keene; Mixon J Wilson

Springer New York New York NY; 2016

Truy cập trực tuyến

12
Scott Foresman science : the diamond edition. Grade 6. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scott Foresman science : the diamond edition. Grade 6. Volume 2

Scott, Foresman and Company.

Glenview, Ill. : Pearson/Scott Foresman, c2008. - (372.3 SCO(6.2) 2008) - ISBN9780328294862

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Scott Foresman Science : the diamond edition. Grade 2. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scott Foresman Science : the diamond edition. Grade 2. Volume 2

Pearson/Scott Foresman.

Glenview, Ill. : Pearson/Scott Foresman, 2008 - (372.3 SCO(2.2) 2008) - ISBN9780328342655;ISBN0328342653

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Glencoe science : an introduction to the life, earth and physical science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe science : an introduction to the life, earth and physical science

New York: McGraw-Hil, 1999 - (372.3 GLE 1999) - ISBN9780028283159

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Glencoe science. Grade 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe science. Grade 7

Glencoe/McGraw-HIll.

New York : McGraw-Hill/Glencoe, c2005 - (500 GLE(7) 2005) - ISBN0078617871

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Glencoe Science. Grade 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe Science. Grade 8

Glencoe/McGraw-HIll.

New York : McGraw-Hill/Glencoe, c2005 - (500 GLE(8) 2005) - ISBN0078617898

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Kant's Construction of Nature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kant's Construction of Nature

Friedman, Michael

ISBN10: 0521198399 ; ISBN13: 9780521198394 ; E-ISBN10: 1139608282 ; E-ISBN13: 9781139608282

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Static Formulation of the History Bound Problem

Matsieva, Julia

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANCIENT CALENDRICAL OBSERVING SITES IN CALIFORNIA’S MOJAVE DESERT AND SIERRA NEVADA, 2nd Edition April 2013

Walker, Merle

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracting and visualizing topological information from large high-dimensional data sets

Beketayev, Kenes

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.919  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (91)
 2. 1969đến1980  (92)
 3. 1981đến1992  (100)
 4. 1993đến2005  (130)
 5. Sau 2005  (1.500)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.846)
 2. Swedish  (31)
 3. Undetermined  (24)
 4. German  (18)
 5. French  (5)
 6. Spanish  (4)
 7. Italian  (3)
 8. Polish  (1)
 9. Russian  (1)
 10. Ukrainian  (1)
 11. Czech  (1)
 12. Portuguese  (1)
 13. Dutch  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...