skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30.667  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie R.J.; Baird N.C; Humphreys D.A

Boston : Allynn and Bacon Inc, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

H D Belitz; W Schieberle

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 2009 - (664 BEL 2009)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of industrial Chemistry

Philip J Chenier

kluwer Academic Plenum Publishers; 2002 - (660 PHI 2002)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Organic Chemistry

Chemistry Klaus Weissermel

Wiley VCH GmbH & Co KGaA; 2003 - (661.8 CHE 2003)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to organic chemistry

Streitwieser A.; Heathcock C.H

New York : Macmillan , 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Group Theory with Applications in Chemical Physics
Group Theory with Applications in Chemical Physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Theory with Applications in Chemical Physics

ISBN0-521-64250-7;ISBN0-521-64524-7;ISBN1-107-14256-3;ISBN0-511-13066-X;ISBN1-139-13003-X;ISBN0-511-53539-2;ISBN0-511-20030-7;ISBN0-511-12913-0

Truy cập trực tuyến

7
Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies
Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies

ISBN0-521-81737-4;ISBN0-521-52063-0;ISBN1-107-13494-3;ISBN0-511-08053-0;ISBN0-511-56182-2;ISBN1-139-16503-8;ISBN0-511-20656-9;ISBN0-511-07977-X

Truy cập trực tuyến

8
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology

ISBN0-521-82117-7;ISBN0-521-52801-1;ISBN1-107-15965-2;ISBN9786610480272;ISBN0-511-22068-5;ISBN0-511-22094-4;ISBN0-511-56211-X;ISBN0-511-81754-1;ISBN1-280-48027-0;ISBN0-511-21893-1;ISBN0-511-21961-X

Truy cập trực tuyến

9
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective

ISBN0-521-83128-8;ISBN0-521-53852-1;ISBN1-107-14843-X;ISBN9786610415557;ISBN0-511-18187-6;ISBN0-511-19897-3;ISBN0-511-11548-2;ISBN0-511-29977-X;ISBN0-511-61456-X;ISBN1-280-41555-X;ISBN0-511-11493-1

Truy cập trực tuyến

10
Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms
Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms

ISBN0-521-81682-3;ISBN1-107-40546-7;ISBN1-107-15926-1;ISBN9786610702954;ISBN0-511-23047-8;ISBN0-511-31652-6;ISBN0-511-53541-4;ISBN1-280-70295-8;ISBN0-511-23124-5;ISBN0-511-22885-6;ISBN0-511-22969-0

Truy cập trực tuyến

11
Dissociative Recombination of Molecular Ions
Dissociative Recombination of Molecular Ions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissociative Recombination of Molecular Ions

ISBN0-521-82819-8;ISBN1-107-40767-2;ISBN1-107-17457-0;ISBN9786611370602;ISBN0-511-39422-5;ISBN0-511-39487-X;ISBN0-511-39091-2;ISBN0-511-53540-6;ISBN1-281-37060-6;ISBN0-511-39214-1;ISBN0-511-39345-8

Truy cập trực tuyến

12
Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science
Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science

ISBN0-521-81832-X;ISBN1-107-19507-1;ISBN9786612317941;ISBN0-511-59603-0;ISBN0-511-59559-X;ISBN0-511-59643-X;ISBN0-511-59683-9;ISBN1-282-31794-6;ISBN0-511-59366-X;ISBN0-511-59273-6

Truy cập trực tuyến

13
Nmr Studies Of Translational Motion
Nmr Studies Of Translational Motion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nmr Studies Of Translational Motion

ISBN0-521-80696-8;ISBN1-107-19491-1;ISBN0-511-84785-8;ISBN9786612655159;ISBN0-511-76882-6;ISBN0-511-76966-0;ISBN0-511-76798-6;ISBN0-511-76520-7;ISBN0-511-77048-0;ISBN1-282-65515-9;ISBN0-511-76659-9

Truy cập trực tuyến

14
Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry
Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry

ISBN0-521-85236-6;ISBN1-139-81037-5;ISBN1-107-19604-3;ISBN1-107-31656-1;ISBN1-107-32195-6;ISBN1-107-31841-6;ISBN0-511-62888-9;ISBN1-107-31752-5;ISBN1-107-31558-1;ISBN1-299-39964-9

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

Chemistry H D Belitz; W Schieberle

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

16
Number Theory and the Periodicity of Matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number Theory and the Periodicity of Matter

Boeyens, Jan C. A.; Levendis, Demetrius C.

9781402066597; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28377

Truy cập trực tuyến

17
The Nuclear Receptor Superfamily
The Nuclear Receptor Superfamily
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuclear Receptor Superfamily

ISBN1-60327-574-6;ISBN1-60327-575-4

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học

Trần Thị Ái Biên dịch; Từ Văn Mặc Biên dịch

H.: ĐHQG, 2002 - (540 HOA 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá đại cương

Ngô Sỹ Lương Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (540 THU 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical chemistry A molecular approach

Donald A McQuarrie; John D Simon

University Science Books; 1997 - (541.3 DON 1997)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 30.667  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (5.686)
 2. 1956đến1970  (1.867)
 3. 1971đến1985  (3.094)
 4. 1986đến2001  (4.332)
 5. Sau 2001  (15.222)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20.438)
 2. German  (5.328)
 3. Russian  (1.072)
 4. French  (358)
 5. Vietnamese  (238)
 6. Undetermined  (223)
 7. Spanish  (84)
 8. Italian  (74)
 9. Dutch  (72)
 10. Polish  (41)
 11. Danish  (41)
 12. Portuguese  (23)
 13. Czech  (21)
 14. Greek  (21)
 15. Lithuanian  (19)
 16. Romanian  (19)
 17. Slovak  (18)
 18. Hungarian  (18)
 19. Finnish  (18)
 20. Chinese  (11)
 21. Japanese  (10)
 22. Malay  (3)
 23. Norwegian  (2)
 24. ser  (2)
 25. Turkish  (1)
 26. Burmese  (1)
 27. Panjabi  (1)
 28. Ukrainian  (1)
 29. Hebrew  (1)
 30. Hindi  (1)
 31. Maori  (1)
 32. Georgian  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...