skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29.914  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie R.J.; Baird N.C; Humphreys D.A

Boston : Allynn and Bacon Inc, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Organic Chemistry

Chemistry Klaus Weissermel

Wiley VCH GmbH & Co KGaA; 2003 - (661.8 CHE 2003)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of industrial Chemistry

Philip J Chenier

kluwer Academic Plenum Publishers; 2002 - (660 PHI 2002)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

H D Belitz; W Schieberle

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 2009 - (664 BEL 2009)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to organic chemistry

Streitwieser A.; Heathcock C.H

New York : Macmillan , 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

Chemistry H D Belitz; W Schieberle

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học

Trần Thị Ái Biên dịch; Từ Văn Mặc Biên dịch

H.: ĐHQG, 2002 - (540 HOA 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá đại cương

Ngô Sỹ Lương Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (540 THU 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
The Nuclear Receptor Superfamily
The Nuclear Receptor Superfamily
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuclear Receptor Superfamily

ISBN1-60327-574-6;ISBN1-60327-575-4

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical chemistry A molecular approach

Donald A McQuarrie; John D Simon

University Science Books; 1997 - (541.3 DON 1997)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry for changing times

Hill John William; Hill Cynthia S

New York : Macmillan, 1988 - (540 HIL 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
12
Hawley's condensed chemical dictionary
Hawley's condensed chemical dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hawley's condensed chemical dictionary

ISBN0-471-76865-0;ISBN1-78268-928-1;ISBN1-61583-183-5;ISBN0-470-11473-8

Truy cập trực tuyến

13
Fundamentals of Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Chemistry

Romain, Elsair

9788740301052; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19431

Truy cập trực tuyến

14
Intermediate Maths for Chemists: Chemistry Maths 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Maths for Chemists: Chemistry Maths 2

J. E. Parker

9788740301618; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19440

Truy cập trực tuyến

15
Basic Physical Chemistry: A Complete Introduction on Bachelor of Science Level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Physical Chemistry: A Complete Introduction on Bachelor of Science Level

Wolfgang, Schartl

9788740306699; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19003

Truy cập trực tuyến

16
Introductory Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory Chemistry

Edward W., Pitzer

9788740306620; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19007

Truy cập trực tuyến

17
Fundamentals of Chemistry Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Chemistry Part II

Romain, Elsair

9788740307467; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19006

Truy cập trực tuyến

18
Essentials of Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Chemistry

Peter Dybdahl, Hede; Soren Prip, Beier

9788740303223; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21867

Truy cập trực tuyến

19
Inorganic and Organometallic Macromolecules
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic and Organometallic Macromolecules

Alaa S. Abd-El-Aziz, Charles E. Carraher; Charles U. Pittman, Martel Zeldin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24146

Truy cập trực tuyến

20
Integral Foam Molding of Light Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral Foam Molding of Light Metals

Carolin Koerner.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24160

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 29.914  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (5.678)
 2. 1956đến1970  (1.859)
 3. 1971đến1985  (3.085)
 4. 1986đến2001  (4.291)
 5. Sau 2001  (14.831)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.746)
 2. German  (5.268)
 3. Russian  (1.070)
 4. French  (297)
 5. Vietnamese  (221)
 6. Undetermined  (216)
 7. Spanish  (79)
 8. Dutch  (72)
 9. Italian  (71)
 10. Polish  (41)
 11. Danish  (39)
 12. Portuguese  (23)
 13. Czech  (21)
 14. Greek  (21)
 15. Lithuanian  (19)
 16. Romanian  (19)
 17. Slovak  (18)
 18. Hungarian  (18)
 19. Finnish  (18)
 20. Chinese  (11)
 21. Japanese  (10)
 22. Malay  (3)
 23. Norwegian  (2)
 24. ser  (2)
 25. Turkish  (1)
 26. Burmese  (1)
 27. Panjabi  (1)
 28. Ukrainian  (1)
 29. Hebrew  (1)
 30. Hindi  (1)
 31. Maori  (1)
 32. Georgian  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...