skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mosley and British Politics 1918-32 : Oswald’s Odyssey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosley and British Politics 1918-32 : Oswald’s Odyssey

Howell, David

E-ISBN: 9781137456397 E-ISBN: 1137456396 DOI: 10.1057/9781137456397 ISBN: 9781137456373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Lightweights? Political Participation Beyond the Ballot Box
Lightweights? Political Participation Beyond the Ballot Box
Lightweights? Political Participation Beyond the Ballot Box
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lightweights? Political Participation Beyond the Ballot Box

Samara Democracy Reports

Toàn văn sẵn có

3
Labour and the Decolonization Struggle in Trinidad and Tobago
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour and the Decolonization Struggle in Trinidad and Tobago

Teelucksingh, Jerome

E-ISBN: 9781137462336 E-ISBN: 1137462337 DOI: 10.1057/9781137462336 ISBN: 9781137462329

Toàn văn sẵn có

4
Proposals for Legislative Reform in New Brunswick
Proposals for Legislative Reform in New Brunswick
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposals for Legislative Reform in New Brunswick

Desserud, Don ; Waite, Cody

Toàn văn sẵn có

5
The Berlin report: report on the committee system of the Bundestag under MMP and its protection of minority rights for parliamentary groups
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Berlin report: report on the committee system of the Bundestag under MMP and its protection of minority rights for parliamentary groups

Witcombe, Alan; Winston Churchill Memorial Trust (N.Z.) (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

6
Organizat͡sionnai͡a i ideologicheskai͡a rabota partiĭnoĭ organizat͡sii Dagestana, 60-80-e gody : sbornik stateĭ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizat͡sionnai͡a i ideologicheskai͡a rabota partiĭnoĭ organizat͡sii Dagestana, 60-80-e gody : sbornik stateĭ

Butaev, M. D ; Zulʹpukarov, Z. G ; Ivant͡sov, V. G ; Asilʹdarov, S. Ch ; Institut Istorii, I͡azyka I Literatury Im. G. T͡sadasy

Toàn văn không sẵn có

7
A Companion To Dwight D. Eisenhower
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Companion To Dwight D. Eisenhower

Pach, Chester J.;

ISBN: 9780470655214 ; E-ISBN: 9781119027737 ; DOI: 10.1002/9781119027737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
British Party Politics and Ideology after New Labour
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Party Politics and Ideology after New Labour

Griffiths, Simon, Dr; Hickson, Kevin, Dr

E-ISBN: 9780230248557 E-ISBN: 0230248551 DOI: 10.1057/9780230248557 ISBN: 9780230220768

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish election study 2006; Svensk valundersökning 2006; VU06

Holmberg, Sören ; Ekengren Oscarsson, Henrik ; Statistics Sweden; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000455 ; Related ISBN: 978-91-89246-39-3 ; Related ISBN: 978-91-85519-20-0 ; Related ISSN: 0283-7668 ; Related ISBN: 90-8964-450-4 ; Related ISBN: 978-90-8964-450-3 ; Related DOI: 10.5878/002525 ; Related DOI: 10.5878/002526

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Russian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...