skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
3G wireless with WiMAX and Wi-Fi : 802.16 and 802.11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3G wireless with WiMAX and Wi-Fi : 802.16 and 802.11

Smith Clint; Meyer John

New York : McGraw-Hill, c2005. - (621.384 SMI 2005) - ISBN0071440828

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
WiFi, WiMAX and LTE multi-hop networks : basic communication protocols and application areas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WiFi, WiMAX and LTE multi-hop networks : basic communication protocols and application areas

Wei Hung-Yu; Rykowski Jaragniew; Dixit Sudhir

New Jersey : John Wiley & Sons, 2013 - (004.6 WEI 2013) - ISBN9780470481677

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
High-Tech Science: How Does Wifi Work?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Tech Science: How Does Wifi Work?

Anniss, Matt

ISBN10: 075029082X ; ISBN13: 9780750290821 ; E-ISBN10: 0750290838 ; E-ISBN13: 9780750290838

Toàn văn không sẵn có

4
802.11ac: A Survival Guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11ac: A Survival Guide

Gast, Matthew

ISBN10: 1449343147 ; ISBN13: 9781449343149 ; E-ISBN10: 1449357733 ; E-ISBN13: 9781449357733

Toàn văn không sẵn có

5
The Innovation Journey of Wi-Fi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Innovation Journey of Wi-Fi

Wolter Lemstra ; Vic Hand John Groenewegen

ISBN10: 0521199719 ; ISBN13: 9780521199711 ; E-ISBN10: 0511913273 ; E-ISBN13: 9780511913273

Toàn văn sẵn có

6
Meeting People via WiFi and Bluetooth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting People via WiFi and Bluetooth

Schroeder, Joshua ; Dalziel, Henry

ISBN10: 0128047216 ; ISBN13: 9780128047217 ; E-ISBN10: 0128051086 ; E-ISBN13: 9780128051085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

5.2 - An IEEE 802.11 Based Telemetry System for Ultra Ligth Machines Flight Testing

A. Rolando ; L. Minichini ; F. Rossi; The European Society of Telemetry, Rudolf-Diesel-Str. 29a, 82216 Gernlinden, Germany

DOI: 10.5162/etc2016/5.2 ; ISBN: 978-3-9816876-2-0

Toàn văn sẵn có

8
Wireless Security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Security

Osterhage, Wolfgang

E-ISBN: 9781439896266; ISBN: 9781578087686

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Wireless Network Security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Network Security

Osterhage, Wolfgang

E-ISBN: 9781351603959; ISBN: 9781315106373; ISBN: 9781138093799; ISBN: 9781138093799

Toàn văn không sẵn có

10
802.11 WLANs and IP networking: security, QoS, and mobility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11 WLANs and IP networking: security, QoS, and mobility

Anand R. Prasad ; Neeli R. Prasad

ISBN10: 1580537898 ; ISBN13: 9781580537896 ; E-ISBN10: 1580537901 ; E-ISBN13: 9781580537902

Toàn văn không sẵn có

11
WiFi for the enterprise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WiFi for the enterprise

Nathan J. Muller

ISBN10: 0071412522 ; ISBN13: 9780071412520 ; E-ISBN10: 0071429166 ; E-ISBN13: 9780071429160

Toàn văn không sẵn có

12
Utilisation du wi-fi dans les écoles : Évaluation des risques à la santé
Utilisation du wi-fi dans les écoles : Évaluation des risques à la santé
Utilisation du wi-fi dans les écoles : Évaluation des risques à la santé
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilisation du wi-fi dans les écoles : Évaluation des risques à la santé

Beausoleil, Monique

ISBN: 9782896734481 ; ISBN: 2896734481

Toàn văn sẵn có

13
Emerging Wireless LANs, Wireless PANs, and Wireless MANs IEEE 802.11, IEEE 802.15, 802.16 Wireless Standard Family
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Wireless LANs, Wireless PANs, and Wireless MANs IEEE 802.11, IEEE 802.15, 802.16 Wireless Standard Family

Yang Xiao ; Yi Pan

ISBN10: 0471720690 ; ISBN13: 9780471720690 ; E-ISBN10: 0470403675 ; E-ISBN13: 9780470403679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Implementing 802.1X Security Solutions for Wired and Wireless Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing 802.1X Security Solutions for Wired and Wireless Networks

Geier, James T

ISBN10: 0470168609 ; ISBN13: 9780470168608 ; E-ISBN10: 0470370289 ; E-ISBN13: 9780470370285

Toàn văn không sẵn có

15
The book of wireless a painless guide to WI-FI and broadband wireless
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The book of wireless a painless guide to WI-FI and broadband wireless

Ross, John

E-ISBN 1593271697 ; E-ISBN 9781593271695

Toàn văn không sẵn có

16
The Basics of 802.11 Wireless LANs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Basics of 802.11 Wireless LANs

Groom, Frank M

E-ISBN 9781931695329

Toàn văn không sẵn có

17
Voice Over 802.11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice Over 802.11

Ohrtman, Frank

ISBN10: 1580536778 ; ISBN13: 9781580536776 ; E-ISBN10: 1580536786 ; E-ISBN13: 9781580536783

Toàn văn không sẵn có

18
Wireless Internet and Mobile Computing: Interoperability and Performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Internet and Mobile Computing: Interoperability and Performance

Kwok, Yu‐Kwong Ricky ; Lau, Vincent K. N.

ISBN: 9780471679684 ; E-ISBN: 9780470167960 ; DOI: 10.1002/9780470167960

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Investigating the Energy Consumption of an IEEE 802.11 Network Interface
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the Energy Consumption of an IEEE 802.11 Network Interface

Feeney, Laura Marie

Series ISSN: 1100-3154 ; ISSN: 1100-3154 ; ISSN: 1100-3154

Toàn văn sẵn có

20
Principles of Communications Networks and Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Communications Networks and Systems

Benvenuto, Nevio ;Zorzi, Michele;

ISBN: 9780470744314 ; E-ISBN: 9781119978589 ; DOI: 10.1002/9781119978589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2007  (4)
 3. 2008đến2009  (3)
 4. 2010đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (14)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. Osterhage, Wolfgang
 3. Gast, Matthew S
 4. Lau, V.K.N.
 5. Prasad, Neeli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...