skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.834  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lobbying
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

ISBN3-8100-3961-6;ISBN3-531-90598-8

Truy cập trực tuyến

2
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Siegele, Josef

ISBN: 9783708901497 ; ISBN: 3708901495

Toàn văn không sẵn có

3
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Logan, Edward Bates

Toàn văn sẵn có

4
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Eastman, Hope

Toàn văn sẵn có

5
Hardball Lobbying for Nonprofits
Hardball Lobbying for Nonprofits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardball Lobbying for Nonprofits

ISBN1-4039-8202-3;ISBN1-349-53899-X;ISBN9786611362881;ISBN1-281-36288-3;ISBN0-230-60483-8

Truy cập trực tuyến

6
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy Scott

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005. - (322 KEN 2005) - ISBN0674015479 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)

ISBN0-521-83817-7;ISBN0-521-54711-3;ISBN1-107-16207-6;ISBN0-511-24981-0;ISBN0-511-25032-0;ISBN0-511-31844-8;ISBN0-511-84039-X;ISBN1-280-70226-5;ISBN0-511-24873-3;ISBN0-511-24928-4

Truy cập trực tuyến

8
Lobbying in America: A Reference Handbook
Lobbying in America: A Reference Handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in America: A Reference Handbook

ISBN1-59884-112-2;ISBN9786612535482;ISBN1-84972-904-2;ISBN1-282-53548-X;ISBN1-59884-113-0

Truy cập trực tuyến

9
The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level

Avner Marcia

Saint Paul, Minn. : Amherst H. Wilder Foundation, c2002. - (659.2 AVN 2002) - ISBN0940069261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Sequential legislative lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential legislative lobbying

Le Breton, Michel; Sudhölter, Peter ; Zaporozhets, Vera

ISBN: 9788791657368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Lobbying für erneuerbare Energien
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying für erneuerbare Energien

Seibt, Alexandra

ISBN10: 3658092580 ; ISBN13: 9783658092580 ; E-ISBN10: 3658092599 ; E-ISBN13: 9783658092597

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign informational lobbying can enhance tourism : evidence from the Caribbean

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure Of Lobbying And Protection In U.S. Agriculture

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vital Statistics on Interest Groups and Lobbying

Brasher, Holly

ISBN: 9781452219974 ; E-ISBN: 9781483346205 ; DOI: 10.4135/9781483346205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Responsible Lobbying: Conceptual Foundations and Empirical Findings in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible Lobbying: Conceptual Foundations and Empirical Findings in the EU

Bauer, Theresa

ISBN: 978-3-658-15538-4 ; E-ISBN: 978-3-658-15539-1 ; DOI: 10.1007/978-3-658-15539-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Lobbying America - The Politics of Business from Nixon to NAFTA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying America - The Politics of Business from Nixon to NAFTA

Waterhouse, Benjamin C.

ISBN: 9780691149165 ; ISBN: 069114916X ; E-ISBN: 9781400848171

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Lobbying Manual 4th Edition, 2011 Supplement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lobbying Manual 4th Edition, 2011 Supplement

Luneburg, William V ; Susman, Thomas M ; Gordon, Rebecca H ; Boggs, Thomas Hale, Jr ; Allard, Nicholas W

ISBN10: 1614380244 ; ISBN13: 9781614380245 ; E-ISBN10: 1614382042 ; E-ISBN13: 9781614382041

Toàn văn không sẵn có

18
The dynamics of firm lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dynamics of firm lobbying

Kerr, William R; Lincoln, William F ; Mishra, Prachi

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Lobbying over exhaustible-resource extraction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying over exhaustible-resource extraction

Voß, Achim; Schopf, Mark

Toàn văn không sẵn có

20
The determinants of banks' lobbying activities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determinants of banks' lobbying activities

Gibson, Rajna; Padovani, Miret

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 13.834  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (150)
 2. 1959đến1974  (55)
 3. 1975đến1989  (254)
 4. 1990đến2005  (3.256)
 5. Sau 2005  (9.997)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.195)
 2. German  (602)
 3. French  (99)
 4. Spanish  (23)
 5. Russian  (11)
 6. Italian  (9)
 7. Chinese  (9)
 8. Arabic  (6)
 9. Dutch  (5)
 10. Swedish  (5)
 11. Turkish  (3)
 12. Japanese  (2)
 13. Polish  (2)
 14. Finnish  (2)
 15. Hungarian  (1)
 16. Germanic (Other)  (1)
 17. Czech  (1)
 18. Norwegian  (1)
 19. Bokmål, Norwegian  (1)
 20. Maltese  (1)
 21. Greek  (1)
 22. Hindi  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. United States, Congress
 2. OECD
 3. Organisation For Economic Co-Operation And Development
 4. World Bank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...