skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 10.041  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding XML A Software Development Approach

Hassani Hossein

Bookboon; 2015 - (005.3)

Truy cập trực tuyến

2
Runtime Verification. 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary, March 30, 2008. Selected papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Runtime Verification. 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary, March 30, 2008. Selected papers

Leucker, Martin

9783540892465; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29283

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> student edition of minitab : Statistical software adapted for education

Schaefer R.L.; Farber E

Cali. : Addison - Wesley Pub. Com. INC , 1991 - (519.5 SCH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Heat Exchangers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Heat Exchangers

Thirumaleshwar, M.

1st edition; 9788740305784; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21792

Truy cập trực tuyến

5
Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Conduction: Part I: Fourier'x Law, 1D steady conduction with no heat generation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Conduction: Part I: Fourier'x Law, 1D steady conduction with no heat generation

Thirumaleshwar, M.

1st edition; 9788740305418; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21805

Truy cập trực tuyến

6
Principles and Practice of Constraint Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and Practice of Constraint Programming

Stuckey, Peter J.

978-3-540-85957-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25836

Truy cập trực tuyến

7
Rationale-Based Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationale-Based Software Engineering

Burge, Janet E.; Carroll, John M.; McCall, Raymond; Mistrík, Ivan

978-3-540-77582-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26719

Truy cập trực tuyến

8
Automata, Languages and Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automata, Languages and Programming

Aceto, L.; Damgaard, I.; Goldberg, L.A.; Halldórsson, M.M.; Ingolfsdottir, A.; Walukiewicz, I.

978-3-540-70582-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26150

Truy cập trực tuyến

9
Learning and Intelligent Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and Intelligent Optimization

Maniezzo, Vittorio; Battiti, Roberto; Watson, Jean-Paul

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25600

Truy cập trực tuyến

10
Formal Methods for Components and Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Components and Objects

Bonsangue, Marcello M.; Graf, Susanne; de Roever, Willem-Paul

978-3-540-92187-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26363

Truy cập trực tuyến

11
Formal Methods for Computational Systems Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Computational Systems Biology

Bernardo, Marco; Degano, Pierpaolo; Zavattaro, Gianluigi

978-3-540-68892-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26370

Truy cập trực tuyến

12
Formal Methods and Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods and Software Engineering

Liu, Shaoying; Maibaum, Tom; Araki, Keijiro

978-3-540-88193-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26352

Truy cập trực tuyến

13
Formal Methods and Testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods and Testing

Hierons, Robert M.; Bowen, Jonathan P.; Harman, Mark

978-3-540-78916-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26353

Truy cập trực tuyến

14
Automatic Program Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Program Development

Danvy, O.; Henglein, F.; Mairson, H.; Pettorossi, A.

978-1-4020-6584-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26199

Truy cập trực tuyến

15
Temporal Logic and State Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal Logic and State Systems

Kröger, Fred; Merz,Stephan

978-3-540-67401-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26634

Truy cập trực tuyến

16
Mathematical Foundations of Computer Science 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Foundations of Computer Science 2008

Ochmanski, Edward; Tyszkiewicz, Jerzy

978-3-540-85237-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26140

Truy cập trực tuyến

17
Approximation and Online Algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approximation and Online Algorithms

Kaklamanis, Christos; Skutella, Martin

978-3-540-77917-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26066

Truy cập trực tuyến

18
Mathematics of Program Construction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics of Program Construction

Audebaud, Philippe; Paulin-Mohring, Christine

978-3-540-70593-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26149

Truy cập trực tuyến

19
Ajax in Oracle JDeveloper
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ajax in Oracle JDeveloper

Vohra, Deepak

978-3-540-77595-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26083

Truy cập trực tuyến

20
High Performance Computing - HiPC 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Computing - HiPC 2008

Sadayappan, P.; Parashar, M.; Badrinath, R.; Prasanna, V.K.

978-3-540-89893-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26644

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 10.041  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (18)
 2. 1973đến1983  (97)
 3. 1984đến1994  (946)
 4. 1995đến2006  (3.116)
 5. Sau 2006  (5.735)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.370)
 2. German  (1.452)
 3. French  (51)
 4. Italian  (22)
 5. Spanish  (20)
 6. Portuguese  (9)
 7. Dutch  (7)
 8. Czech  (6)
 9. Greek  (6)
 10. Finnish  (6)
 11. Danish  (6)
 12. Lithuanian  (5)
 13. Slovak  (5)
 14. Hungarian  (5)
 15. Polish  (5)
 16. Romanian  (5)
 17. Vietnamese  (2)
 18. Romany  (1)
 19. Turkish  (1)
 20. Chinese  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...