skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy and War
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and War

Van De Mieroop, Marc

The Eastern Mediterranean in the Age of Ramesses II, Chapter 5, p.100-133

ISBN: 9781405160698 ; E-ISBN: 9780470696644 ; DOI: 10.1002/9780470696644.ch5

Toàn văn không sẵn có

2
The War from Above: Aims, Strategy, and Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The War from Above: Aims, Strategy, and Diplomacy

A Companion to Europe 1900–1945, Chapter 15, p.228-242

ISBN: 9781405106641 ; E-ISBN: 9780470996850 ; DOI: 10.1002/9780470996850.ch15

Toàn văn không sẵn có

3
From Achaemenid Imperial Order to Sasanian Diplomacy: War, Peace, and Reconciliation in Pre‐Islamic Iran
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Achaemenid Imperial Order to Sasanian Diplomacy: War, Peace, and Reconciliation in Pre‐Islamic Iran

War and Peace in the Ancient World, Chapter 7, p.121-140

ISBN: 9781405145251 ; E-ISBN: 9780470774083 ; DOI: 10.1002/9780470774083.ch7

Toàn văn không sẵn có

4
August 1914: Public Opinion and the Crisis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

August 1914: Public Opinion and the Crisis

A Companion to Europe 1900–1945, Chapter 13, p.197-212

ISBN: 9781405106641 ; E-ISBN: 9780470996850 ; DOI: 10.1002/9780470996850.ch13

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van De Mieroop, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...