skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 14.845  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights.

Moghaddam, Fathali M

The psychology of democracy, p.121-136

ISBN: 1-4338-2087-0 ; ISBN: 1-4338-2088-9 ; ISBN: 978-1-4338-2087-8 ; ISBN: 978-1-4338-2088-5 ; DOI: 10.1037/14806-009

Toàn văn không sẵn có

2
Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Jewish Emancipation: A History Across Five Centuries, Chapter Twenty-Two, p.277

ISBN: 9780691164946 ; E-ISBN: 9780691189673 ; E-ISBN: 0691189676

Toàn văn sẵn có

3
A Liberal Model of Minority Rights for an Illiberal Multi-Ethnic State? The Case of the Lao PDR
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Liberal Model of Minority Rights for an Illiberal Multi-Ethnic State? The Case of the Lao PDR

Pholsena, Vatthana; Pholsena, Vatthana (Editor)

Toàn văn sẵn có

4
Immigrants, National Minorities, and Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, National Minorities, and Minority Rights

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights, Chapter 8, p.269

ISBN: 9780691159379 ; ISBN: 0691159378 ; E-ISBN: 9781400850433 ; E-ISBN: 1400850436

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany: Limited Government Agenda Control and Strong Minority Rights

Hönnige, Christoph ; Sieberer, Ulrich

Toàn văn không sẵn có

6
Overview: Development of minority rights in international law
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview: Development of minority rights in international law

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates, pp.2-7

E-ISBN: 9789210562805 ; E-ISBN: 9210562801 ; DOI: 10.18356/526aaa6b-en

Toàn văn không sẵn có

7
Self-Determination and Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Determination and Minority Rights

Self-Determination without Nationalism: A Theory of Postnational Sovereignty, 2, p.42

ISBN: 9781439900741 ; E-ISBN: 9781439900765

Toàn văn không sẵn có

8
The Kurds and Human and Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurds and Human and Minority Rights

The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, 6, p.89

ISBN: 9780745324890 ; E-ISBN: 9781849643054

Toàn văn sẵn có

9
Cultural and Minority Rights in Turkey
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and Minority Rights in Turkey

The European Union and Turkish Accession: Human Rights and the Kurds, 4, p.77

ISBN: 9780745327846 ; E-ISBN: 9781849644013

Toàn văn sẵn có

10
Confucian and Marxist Theoretical Traditions of Minority Rights and Beyond
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucian and Marxist Theoretical Traditions of Minority Rights and Beyond

Governing Taiwan and Tibet: Democratic Approaches, 7, p.129

ISBN: 9780748699711 ; E-ISBN: 9780748699728

Toàn văn không sẵn có

11
European instruments on human and minority rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European instruments on human and minority rights

Indigenous peoples and Human rights, 12, p.290

ISBN: 9780719037931 ; E-ISBN: 9781847791221

Toàn văn sẵn có

12
The 1970s: Human Rights, Minority Rights, Roma Rights?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1970s: Human Rights, Minority Rights, Roma Rights?

The Rights of the Roma: The Struggle for Citizenship in Postwar Czechoslovakia, pp.214-246

ISBN: 9781107176270 ; ISBN: 9781316629369 ; ISBN: 1107176271 ; ISBN: 1316629368 ; E-ISBN: 9781316811641 ; E-ISBN: 1316811646 ; DOI: 10.1017/9781316811641.008

Toàn văn không sẵn có

13
Confucian and Marxist Theoretical Traditions of Minority Rights and Beyond
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucian and Marxist Theoretical Traditions of Minority Rights and Beyond

Governing Taiwan and Tibet: Democratic Approaches, pp.129-144

E-ISBN: 9780748699728 ; E-ISBN: 0748699724

Toàn văn không sẵn có

14
Ethnopolitics. The Challenge for Human and Minority Rights Protection
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnopolitics. The Challenge for Human and Minority Rights Protection

Marko, Joseph; Corradetti, Claudio (Editor)

Philosophical Dimensions of Human Rights: Some Contemporary Views, pp.265-291

ISBN: 9789400723757 ; ISBN: 940072375X ; E-ISBN: 9789400723764 ; E-ISBN: 9400723768 ; DOI: 10.1007/978-94-007-2376-4_14

Toàn văn sẵn có

15
Religious politics and minority rights during the Yudhoyono presidency
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious politics and minority rights during the Yudhoyono presidency

Bush, Robin

The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation, pp.239-257

E-ISBN: 9789814620727 ; E-ISBN: 9814620726

Toàn văn không sẵn có

16
MINORITY RIGHTS AND RELIGIOUS LIBERTY:: ITINERARIES OF CONVERSION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MINORITY RIGHTS AND RELIGIOUS LIBERTY:: ITINERARIES OF CONVERSION

Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report, Chapter 1, p.31

ISBN: 9780691153278 ; E-ISBN: 9781400873531 ; E-ISBN: 1400873533

Toàn văn sẵn có

17
Nation-Building & Minority Rights: Comparing Africa & the West
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-Building & Minority Rights: Comparing Africa & the West

Kymlicka, Will

Ethnicity and Democracy in Africa, pp.54-72

E-ISBN: 9781782049920 ; E-ISBN: 1782049924

Toàn văn không sẵn có

18
Competing Approaches to Law and Voting Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competing Approaches to Law and Voting Minority Rights

The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court, 1, p.17

ISBN: 9780472118106 ; E-ISBN: 9780472028214

Toàn văn sẵn có

19
Cultural Citizenship, Minority Rights, and Self-Government
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Citizenship, Minority Rights, and Self-Government

Citizenship Today: Global Perspectives and Practices, Chapter Eleven, p.319

E-ISBN: 9780870033384 ; E-ISBN: 0870033387

Toàn văn sẵn có

20
“Minority rights are a part of human rights”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights are a part of human rights

22 Ideas to Fix the World: Conversations with the World's Foremost Thinkers, 2, p.17

ISBN: 9781479860982 ; ISBN: 1479860980 ; E-ISBN: 9781479897506 ; E-ISBN: 1479897507

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.845  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.311)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2.539)
 2. 2007đến2009  (3.404)
 3. 2010đến2012  (3.707)
 4. 2013đến2016  (4.030)
 5. Sau 2016  (1.165)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.458)
 2. German  (75)
 3. French  (38)
 4. Portuguese  (11)
 5. Spanish  (6)
 6. Italian  (4)
 7. Russian  (3)
 8. Swedish  (3)
 9. Serbo-Croatian  (3)
 10. Arabic  (2)
 11. Danish  (2)
 12. Norwegian  (1)
 13. Bosnian  (1)
 14. Chinese  (1)
 15. Finnish  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. OECD
 2. Onu
 3. UN
 4. Commonwealth Secretariat
 5. Austin Sarat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...