skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vector Technology and Cell Targeting: Peptide-Tagged Adenoviral Vectors as a Powerful Tool for Cell Specific Targeting
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector Technology and Cell Targeting: Peptide-Tagged Adenoviral Vectors as a Powerful Tool for Cell Specific Targeting

Pützer, Brigitte M ; Schmidt, A; Steinhoff, Gustav (Editor)

ISBN: 9789048190744 ; ISBN: 9048190746 ; E-ISBN: 9789048190751 ; E-ISBN: 9048190754 ; DOI: 10.1007/978-90-481-9075-1_18

Toàn văn sẵn có

2
Scanning electron microscopic analysis of heavy metal resistant microorganisms
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scanning electron microscopic analysis of heavy metal resistant microorganisms

Nietzsche, S ; Schmidt, A ; Kothe, E ; Westermann, M ; Richter, W; Aretz, Anke (Editor) ; Hermanns-Sachweh, Benita (Editor)

EMC 2008 14th European Microscopy Congress 1–5 September 2008, Aachen, Germany: Volume 3: Life Science, pp.129-130

ISBN: 9783540852278 ; ISBN: 3540852271 ; E-ISBN: 9783540852285 ; E-ISBN: 354085228X ; DOI: 10.1007/978-3-540-85228-5_65

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A
  2. Hermanns-Sachweh, Benita
  3. Westermann, M
  4. Aretz, Anke
  5. Pützer, Brigitte M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...