skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 356  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
How to Define a “Nation”? A Thing, a Group, or a Category?
How to Define a “Nation”? A Thing, a Group, or a Category?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Define a “Nation”? A Thing, a Group, or a Category?

Vörös, László

Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History, pp.11-23

ISBN: 9788089396269 ; ISBN: 8089396267

Toàn văn sẵn có

2
Nationalism, idea of the nation-state and the Habsburg Monarchy
Nationalism, idea of the nation-state and the Habsburg Monarchy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, idea of the nation-state and the Habsburg Monarchy

Kováč, Dušan

Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences, pp.98-109

ISBN: 9788089388818

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Movements against Nation States: Bohemia and Lombardy between the Habsburg Empire, the German Confederation and Piedmont

Körner, A; Moggach, D ; Stedman Jones, G

Moggach, D and Stedman Jones, G, (eds.) The 1848 Revolutions and European Political Thought. (pp. 345-382). Cambridge University Press: Cambridge, UK. (2018)

Toàn văn sẵn có

4
Slovenský politik Ľudovít Štúr v siločiarach európskeho vývoja. Hľadanie „slovenského záujmu“
Slovenský politik Ľudovít Štúr v siločiarach európskeho vývoja. Hľadanie „slovenského záujmu“
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenský politik Ľudovít Štúr v siločiarach európskeho vývoja. Hľadanie „slovenského záujmu“

Marušiak, Juraj

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2015, pp.115-126

ISBN: 9788089356447 ; ISBN: 8089356443

Toàn văn sẵn có

5
Introduction
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History, pp.7-9

ISBN: 9788089396269 ; ISBN: 8089396267

Toàn văn sẵn có

6
Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov
Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov

Kodajová, Daniela

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov, pp.182-204

ISBN: 9788022414548 ; ISBN: 8022414549

Toàn văn sẵn có

7
In Search of “National Memory”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Search of “National Memory”

Kopecek, Michal

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

8
The Czechoslovak Legionary Tradition and the Battle Against the “Beneš Doctrine” in Czech Historiography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Czechoslovak Legionary Tradition and the Battle Against the “Beneš Doctrine” in Czech Historiography

Kocourek, Katya A. M

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

9
Begetting & Remembering
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Begetting & Remembering

Johnson, Owen V

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

10
Nordiskt samarbete och vetenskaplig persona : De nordiska historikermötena på 1920-talet
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nordiskt samarbete och vetenskaplig persona : De nordiska historikermötena på 1920-talet

Edgren, Lars ; Bodensten, Erik ; Brilkman, Kajsa ; Heidenblad, David Larsson ; Sanders, Hanne

Studia historica lundensia, pp.159-173

ISSN: 1650-755X ; ISSN: 1650-755X ; ISBN: 9789188473608 ; ISBN: 9789188473592

Toàn văn sẵn có

11
The Many Moralists and the Few Communists
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Many Moralists and the Few Communists

Laczó, Ferenc

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

12
The Revisions of the 1956 Hungarian Revolution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Revisions of the 1956 Hungarian Revolution

Mink, András

Central European University Press

ISBN: 9789639776043 ; ISBN: 9639776041 ; E-ISBN: 9786155211423 ; E-ISBN: 6155211426

Toàn văn sẵn có

13
Chapitre 3. Les Afar et le déclenchement de la révolution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapitre 3. Les Afar et le déclenchement de la révolution

Houmed Soulé, Aramis

Centre français des études éthiopiennes

ISBN: 9789994486724 ; ISBN: 9994486721 ; E-ISBN: 9782821872998 ; E-ISBN: 2821872992 ; DOI: 10.4000/books.cfee.220

Toàn văn sẵn có

14
Ethiopia, International Law and the First World War. Considerations of Neutrality and Foreign Policy by the European Powers, 1840-1919
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethiopia, International Law and the First World War. Considerations of Neutrality and Foreign Policy by the European Powers, 1840-1919

Zollmann, Jakob

Centre français des études éthiopiennes

E-ISBN: 9791036523786 ; DOI: 10.4000/books.cfee.1311

Toàn văn sẵn có

15
Chapter Two. The Life of Nikolaj Velimirović and His Changing Public Image, 1945–2003
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter Two. The Life of Nikolaj Velimirović and His Changing Public Image, 1945–2003

Byford, Jovan

Central European University Press

ISBN: 9789639776319 ; ISBN: 9639776319 ; E-ISBN: 9786155211546 ; E-ISBN: 615521154X

Toàn văn sẵn có

16
Chapter Three. Collective Remembering and Collective Forgetting
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter Three. Collective Remembering and Collective Forgetting

Byford, Jovan

Central European University Press

ISBN: 9789639776319 ; ISBN: 9639776319 ; E-ISBN: 9786155211546 ; E-ISBN: 615521154X

Toàn văn sẵn có

17
Chapter Four. From Repression to Denial
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter Four. From Repression to Denial

Byford, Jovan

Central European University Press

ISBN: 9789639776319 ; ISBN: 9639776319 ; E-ISBN: 9786155211546 ; E-ISBN: 615521154X

Toàn văn sẵn có

18
Chapitre 4. Dissidence et rébellion contre la junte militaire
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapitre 4. Dissidence et rébellion contre la junte militaire

Houmed Soulé, Aramis

Centre français des études éthiopiennes

ISBN: 9789994486724 ; ISBN: 9994486721 ; E-ISBN: 9782821872998 ; E-ISBN: 2821872992 ; DOI: 10.4000/books.cfee.302

Toàn văn sẵn có

19
Chapter Five. “He was merely quoting the Bible!”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter Five. “He was merely quoting the Bible!”

Byford, Jovan

Central European University Press

ISBN: 9789639776319 ; ISBN: 9639776319 ; E-ISBN: 9786155211546 ; E-ISBN: 615521154X

Toàn văn sẵn có

20
Chapter Six. Antisemitism as Prophecy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter Six. Antisemitism as Prophecy

Byford, Jovan

Central European University Press

ISBN: 9789639776319 ; ISBN: 9639776319 ; E-ISBN: 9786155211546 ; E-ISBN: 615521154X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 356  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2009  (2)
 3. 2010đến2012  (58)
 4. 2013đến2015  (263)
 5. Sau 2015  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (281)
 2. French  (51)
 3. Spanish  (10)
 4. Swedish  (8)
 5. Slovak  (3)
 6. Italian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. St Clair, William
 2. Schwok, René
 3. Schoenborn, Benedikt
 4. Faller, Helen M
 5. Houmed Soulé, Aramis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...