skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Sengupta, Pallav ; Dutta, Sulagna

Reference Module in Biomedical Research

ISBN: 978-0-12-801238-3 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-801238-3.64378-7

Toàn văn không sẵn có

2
Toxic Metals: Lead
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic Metals: Lead

Carrington, CD. ; Bolger, P.M.

Encyclopedia of Food Safety, pp.349-351

ISBN: 978-0-12-378612-8 ; ISBN: 978-0-12-378613-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-378612-8.00203-1

Toàn văn không sẵn có

3
Chapter 22 - Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 22 - Metals

Flora, Swaran J.S.

Side Effects of Drugs Annual, pp.397-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-62635-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-62635-6.00022-X

Toàn văn không sẵn có

4
Heavy Metals-Chapter 41
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals-Chapter 41

Gwaltney-Brant, Sharon M.

Haschek and Rousseaux’s Handbook of Toxicologic Pathology, Chapter 41, pp.1315-1347

ISBN: 978-0-12-415759-0 ; ISBN: 978-0-12-415765-1 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-415759-0.00041-8

Toàn văn không sẵn có

5
Food Safety: Heavy Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Safety: Heavy Metals

Allen, L.H.

Encyclopedia of Human Nutrition, pp.331-336

ISBN: 978-0-12-375083-9 ; ISBN: 978-0-12-384885-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-375083-9.00126-4

Toàn văn không sẵn có

6
BIOGEOCHEMICAL CYCLES | Heavy Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOGEOCHEMICAL CYCLES | Heavy Metals

Jickells, T.D. ; Baker, A.R.

Encyclopedia of Atmospheric Sciences, pp.201-204

ISBN: 978-0-12-382225-3 ; ISBN: 978-0-12-382226-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-382225-3.00018-9

Toàn văn không sẵn có

7
Toxic metals and metalloids in foods-10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic metals and metalloids in foods-10

Hartwig, A. ; Jahnke, G.

Chemical contaminants and residues in food, Chapter 10, pp.233-249

ISBN: 978-0-85709-058-4 ; ISBN: 978-0-85709-579-4 ; DOI: 10.1533/9780857095794.2.233

Toàn văn không sẵn có

8
Chapter 11 - Neurotoxicity of metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 11 - Neurotoxicity of metals

Caito, Samuel ; Aschner, Michael

Handbook of Clinical Neurology, pp.169-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0072-9752 ; ISBN: 978-0-444-62627-1 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-62627-1.00011-1

Toàn văn không sẵn có

9
12.15 - Metals and Cell Adhesion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

12.15 - Metals and Cell Adhesion

Grunwald, G.B.

Comprehensive Toxicology, Chapter 12.15, pp.209-221

ISBN: 978-0-08-046868-6 ; ISBN: 978-0-08-046884-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-046884-6.01520-7

Toàn văn không sẵn có

10
6.24 - Metals and Cardiovascular Disease
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

6.24 - Metals and Cardiovascular Disease

Barchowsky, A.

Comprehensive Toxicology, Chapter 6.24, pp.447-463

ISBN: 978-0-08-046868-6 ; ISBN: 978-0-08-046884-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-046884-6.00721-1

Toàn văn không sẵn có

11
Jamaica: Heavy Metals in the Natural and Anthropic Environments☆
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jamaica: Heavy Metals in the Natural and Anthropic Environments☆

Brown, P.D.

Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences

ISBN: 978-0-12-409548-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-409548-9.09056-4

Toàn văn không sẵn có

12
Metals in Female Reproduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Female Reproduction

Banu, Sakhila K. ; Stanley, Jone A. ; Arosh, Joe A. ; Aruldhas, Mariajoseph Michael

Reference Module in Biomedical Research

ISBN: 978-0-12-801238-3 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-801238-3.64411-2

Toàn văn không sẵn có

13
Chapter 5 - The Effect of Heavy Metals on Preterm Mortality and Morbidity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 5 - The Effect of Heavy Metals on Preterm Mortality and Morbidity

Türker, Gülcan

Handbook of Fertility, Chapter 5, pp.45-59

ISBN: 978-0-12-800872-0 ; ISBN: 978-0-12-800993-2 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-800872-0.00005-6

Toàn văn không sẵn có

14
Heavy metals: lead-10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals: lead-10

Hayes, C.R.

Toxicity of building materials, Chapter 10, pp.283-296

ISBN: 978-0-85709-122-2 ; ISBN: 978-0-85709-635-7 ; DOI: 10.1016/B978-0-85709-122-2.50010-3

Toàn văn không sẵn có

15
Nonferrous Metals: Production and History
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonferrous Metals: Production and History

Sohn, H.Y.

Reference Module in Materials Science and Materials Engineering

ISBN: 978-0-12-803581-8 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-803581-8.03608-0

Toàn văn không sẵn có

16
13.23 - Metals and Cardiovascular Disease
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

13.23 - Metals and Cardiovascular Disease

Barchowsky, A. ; Ufelle, A.C.

Comprehensive Toxicology, Chapter 13.23, pp.469-479

ISBN: 978-0-08-100601-6 ; ISBN: 978-0-08-100612-2 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-801238-3.95642-3

Toàn văn không sẵn có

17
Recycling and Dissipation of Metals<br>Distribution of Elements in the Metal, Slag, and Gas Phases During Metallurgical Processing<br>Recycling and Dissipation of Metals: Distribution of Elements in the Metal, Slag, and Gas Phases During Metallurgical Processing
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling and Dissipation of Metals
Distribution of Elements in the Metal, Slag, and Gas Phases During Metallurgical Processing
Recycling and Dissipation of Metals: Distribution of Elements in the Metal, Slag, and Gas Phases During Metallurgical Processing

Metal Sustainability, Chapter 19, p.453-466

ISBN: 9781119009108 ; E-ISBN: 9781119009115 ; DOI: 10.1002/9781119009115.ch19

Toàn văn không sẵn có

18
Chapter 18 - Toxic effects of metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 18 - Toxic effects of metals

Fundamentals of Toxicology, Chapter 18, pp.203-213

ISBN: 978-0-12-805426-0 ; ISBN: 978-0-12-805403-1 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-805426-0.00018-4

Toàn văn không sẵn có

19
Chapter 32 - Alloys and nonferrous metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 32 - Alloys and nonferrous metals

Civil Engineering Materials, Chapter 32, pp.361-368

ISBN: 978-0-08-100275-9 ; ISBN: 978-0-12-802751-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-100275-9.00032-2

Toàn văn không sẵn có

20
Chapter 6 - Toxic Metals in Food
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 6 - Toxic Metals in Food

Fowler, Bruce A. ; Alexander, Jan ; Oskarsson, Agneta

Handbook on the Toxicology of Metals, Chapter 6, pp.123-140

ISBN: 978-0-444-59453-2 ; ISBN: 978-0-12-397339-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-59453-2.00006-8

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 160  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (9)
 2. 1987đến1994  (15)
 3. 1995đến2003  (11)
 4. 2004đến2012  (28)
 5. Sau 2012  (89)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. cadmium  (69)
 2. mercury  (57)
 3. arsenic  (55)
 4. Zinc  (40)
 5. Copper  (38)
 6. Nickel  (24)
 7. Chromium  (23)
 8. Heavy metals  (20)
 9. Aluminum  (17)
 10. Iron  (17)
 11. Manganese  (14)
 12. Metals  (12)
 13. Tin  (10)
 14. Magnesium  (9)
 15. Pollution  (7)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (154)
 2. Danish  (3)
 3. Swedish  (2)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fowler, Bruce A.
 2. Wiles, Cc
 3. Hylander, Lars
 4. Turak, Fatma
 5. Selinus, Olle

theo chủ đề:

 1. lead
 2. cadmium
 3. mercury
 4. arsenic
 5. Zinc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...