skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.183  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_1

Toàn văn sẵn có

2
Metal and semiconductor electrodes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal and semiconductor electrodes

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_2

Toàn văn sẵn có

3
Electrolyte solutions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrolyte solutions

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_3

Toàn văn sẵn có

4
A few basic concepts
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A few basic concepts

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_4

Toàn văn sẵn có

5
The metal-solution interface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The metal-solution interface

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_5

Toàn văn sẵn có

6
Adsorption on metal electrodes: principles
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption on metal electrodes: principles

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_6

Toàn văn sẵn có

7
Adsorption on metal electrodes: examples
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption on metal electrodes: examples

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_7

Toàn văn sẵn có

8
Thermodynamics of ideal polarizable interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of ideal polarizable interfaces

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_8

Toàn văn sẵn có

9
Phenomenological treatment of electron-transfer reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenomenological treatment of electron-transfer reactions

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_9

Toàn văn sẵn có

10
Convection techniques
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convection techniques

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_20

Toàn văn sẵn có

11
Experimental techniques for electrode kinetics – non-stationary methods
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental techniques for electrode kinetics – non-stationary methods

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_19

Toàn văn sẵn có

12
Liquid−liquid interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid−liquid interfaces

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_18

Toàn văn sẵn có

13
Complex reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex reactions

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_17

Toàn văn sẵn có

14
Electrochemical surface processes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical surface processes

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_16

Toàn văn sẵn có

15
Metal deposition and dissolution
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal deposition and dissolution

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_15

Toàn văn sẵn có

16
Hydrogen reaction and electrocatalysis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen reaction and electrocatalysis

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_14

Toàn văn sẵn có

17
Inner sphere and ion-transfer reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inner sphere and ion-transfer reactions

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_13

Toàn văn sẵn có

18
Selected experimental results for electron-transfer reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected experimental results for electron-transfer reactions

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_12

Toàn văn sẵn có

19
The semiconductor-electrolyte interface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semiconductor-electrolyte interface

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_11

Toàn văn sẵn có

20
Theoretical considerations of electron-transfer reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical considerations of electron-transfer reactions

Schmickler, Wolfgang ; Santos, Elizabeth

ISBN: 9783642049361 ; ISBN: 3642049362 ; E-ISBN: 9783642049378 ; E-ISBN: 3642049370 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04937-8_10

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.183  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (436)
 2. 2006đến2007  (764)
 3. 2008đến2009  (480)
 4. 2010đến2012  (417)
 5. Sau 2012  (86)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.174)
 2. German  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bhushan, Bharat
 2. Popov, Cyril
 3. Petkov, Plamen
 4. Kulisch, Wilhelm
 5. Fuchs, Harald

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...