skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 295  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Chương sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Normative Professionalisation of teachers as a focus or research
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normative Professionalisation of teachers as a focus or research

Bakker, Cok ; Zande, van Der, Edwin

Taking position: Empirical studies and theoretical reflections on Religious Education and worldview, pp.93-109

ISBN: 978-3-8309-3576-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview—Educating the Next Generation: Improving Teacher Quality in Cambodia

Chapter ov, pp.1-9

ISBN: 978-1-4648-0417-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0417-5_ov

Truy cập trực tuyến

3
Co-teaching: Interprofessionele samenwerking in het basisonderwijs
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-teaching: Interprofessionele samenwerking in het basisonderwijs

Fluijt, Dian

Interprofessioneel werken en innoveren in teams: Samenwerking in nieuwe praktijken, pp.303-320

ISBN: 978-90-469-0602-6

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers

The Status of the Education Sector in Sudan, Chapter 6, pp.133-157

ISBN: 9780821388570 ; DOI: 10.1596/9780821388570_CH06

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motivating Teachers to Perform

Chapter 5, pp.223-286

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch5

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grooming Great Teachers

Chapter 4, pp.179-222

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch4

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recruiting Better Teachers

Chapter 3, pp.139-178

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch3

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Classroom in Latin America and the Caribbean

Chapter 2, pp.97-137

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch2

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Good Are Teachers in the Region?

Chapter 1, pp.55-96

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch1

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview

Chapter ov, pp.1-53

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ov

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Diagnosis to Reform: Three Policy Pillars to Raise Teaching Quality in Cambodia

Chapter 6, pp.121-131

ISBN: 978-1-4648-0417-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0417-5_ch6

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Well Do Teachers Perform?

Chapter 4, pp.69-104

ISBN: 978-1-4648-0417-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0417-5_ch4

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Are teachers Placed?

Chapter 3, pp.63-68

ISBN: 978-1-4648-0417-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0417-5_ch3

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers as the Cornerstone of Educational Quality

Chapter 2, pp.39-58

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch2

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking Inside the Classroom Black Box

Chapter 5, pp.125-153

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch5

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusions and Recommendations

Chapter 7, pp.181-193

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch7

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un ordenador por alumno: reflexiones del profesorado de Cataluña sobre los entornos 1x11

Alonso Cano, Cristina ; Guitert Catasús, Montse ; Area Moreira, Manuel ; Romeu Fontanillas, Teresa

Capítol del llibre: Tendencias emergentes en Educación con TIC, Espiral, Educación y Tecnología, Barcelona, 2012, ISBN 978-84-616-0431-9, 286 p. / p. p. 83-101

ISBN: 978-84-616-0431-9

Truy cập trực tuyến

18
Professionalization and the quest how to deal with complexity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professionalization and the quest how to deal with complexity

Bakker, Cok

Complexity in Education: From Horror to Passion, pp.9-30

ISBN: 978-94-6300-762-7

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genres, values, and music pedagogy students identity formation as music teachers in spe

Johansen, Guro Gravem

ISBN: 978-82-7853-239-3

Truy cập trực tuyến

20
Developing a better understanding of complexity in education: An introduction to the various research projects
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a better understanding of complexity in education: An introduction to the various research projects

Bakker, Cok ; Montesano-Montessori, Nicolina

Complexity in Education: From Horror to Passion, pp.31-51

ISBN: 978-94-6300-762-7

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 295  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (7)
 2. 2003đến2006  (17)
 3. 2007đến2010  (20)
 4. 2011đến2015  (176)
 5. Sau 2015  (52)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (280)
 2. Swedish  (5)
 3. Norwegian  (2)
 4. Catalan  (1)
 5. Portuguese  (1)
 6. French  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bakker, Cok
 2. Montesano-Montessori, Nicolina
 3. Wong, Ngai-Ying
 4. Gulikers, J.T.M.
 5. Johansen, Geir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...