skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25.684  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical detection of systematic election irregularities

Klimek, Peter ; Yegorov, Yuri ; Hanel, Rudolf ; Thurner, Stefan; Thurner, Stefan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 27, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1073/pnas.1210722109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field experiment estimate of electoral fraud in Russian parliamentary elections.(POLITICAL SCIENCES)(Report)(Author abstract)

Enikolopov, Ruben ; Korovkin, Vasily ; Petrova, Maria ; Sonin, Konstantin ; Zakharov, Alexei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 8, 2013, Vol.110(2), p.448(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of the Council of Representatives: Report on the apportionment ballot for representation year 2013.(Author abstract)

The American Psychologist, July-August, 2012, Vol.67(5), p.e19(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-066X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2017, Vol.28(2), pp.178-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(3), pp.178-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(4), pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2017, Vol.28(1), pp.179-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2017, Vol.28(3), pp.180-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(4), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(1), pp.179-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2013, Vol.24(3), pp.178-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(3), pp.176-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2015, Vol.26(4), pp.178-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2011, Vol.22(1), pp.174-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(1), pp.176-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Results (March–June 2012)

Journal of Democracy, 2012, Vol.23(3), pp.178-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2018, Vol.29(2), pp.180-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Watch

Journal of Democracy, 2011, Vol.22(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736 ; E-ISSN: 1086-3214

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25.684  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9.910)
 2. Toàn văn trực tuyến (8.599)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (159)
 2. 1970đến1981  (473)
 3. 1982đến1993  (2.182)
 4. 1994đến2006  (6.737)
 5. Sau 2006  (16.090)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Election Results  (5.073)
 2. Elections  (3.768)
 3. Election Law  (3.142)
 4. Political Parties  (2.748)
 5. Presidential Elections  (2.551)
 6. Political Science  (2.444)
 7. Politics  (2.239)
 8. Election  (1.635)
 9. Voting  (1.482)
 10. Political Campaigns  (1.464)
 11. Election Fraud  (1.346)
 12. Presidents  (1.283)
 13. Democracy  (1.129)
 14. Law  (1.037)
 15. Candidates  (946)
 16. Government  (890)
 17. Voters  (646)
 18. Election Monitoring  (485)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.973)
 2. Korean  (1.410)
 3. French  (467)
 4. Spanish  (321)
 5. Portuguese  (219)
 6. Polish  (216)
 7. Chinese  (127)
 8. German  (95)
 9. Czech  (81)
 10. Indonesian  (65)
 11. Romanian  (62)
 12. Russian  (39)
 13. Japanese  (36)
 14. Turkish  (28)
 15. Norwegian  (26)
 16. Hungarian  (21)
 17. Slovak  (14)
 18. Persian  (12)
 19. Arabic  (11)
 20. Ukrainian  (7)
 21. Italian  (5)
 22. Danish  (5)
 23. Serbo-Croatian  (4)
 24. Lithuanian  (3)
 25. Dutch  (3)
 26. Greek  (2)
 27. Finnish  (2)
 28. Albanian  (1)
 29. Thai  (1)
 30. Icelandic  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Droit2hal, Projet
 3. Lewis-Beck, Michael S.
 4. Lewis-Beck, Michael
 5. Rambaud, Romain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...