skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 433.635  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The artificiality of natural user interfaces

Malizia, Alessio ; Bellucci, Andrea

Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.36-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Development of a software package for 3D structured mesh generation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a software package for 3D structured mesh generation

Duong, Ngoc Hai; Nguyen, Tat Thang

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56684

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces in the OR

Wiggy, Zac

AORN Journal, April 2012, Vol.95(4), pp.526-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2092 ; E-ISSN: 1878-0369 ; DOI: 10.1016/j.aorn.2012.01.017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Software for Sustainability Assessment: a Case Study in Quang Tri Province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software for Sustainability Assessment: a Case Study in Quang Tri Province, Vietnam

Le, Trinh Hai; Pham, Hoang Hai; Chu, Lam Thai

ISIKNOWLEDGE; 1420-2026; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25801; http://link.springer.com/article/10.1007/s10666-011-9264-4

Truy cập trực tuyến

6
End-users interface for pratical decision support systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-users interface for pratical decision support systems

Do, Trung Tuan

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58416

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting the Loewenstein occupational therapy cognitive assessment using distributed user interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Gallud Lazaro, Jose A. ; Altalhi, Abdulrahman H.

Disability and Rehabilitation, 13 February 2017, Vol.39(4), p.389-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8288 ; E-ISSN: 1464-5165 ; DOI: 10.3109/09638288.2014.949354

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Retrospective on User Interface Development Technology

Mijailovic, Zarko ; Milicev, Dragan

IEEE Software, Nov/Dec 2013, Vol.30(6), p.76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07407459 ; E-ISSN: 19374194

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces: technology you can touch

Garber, Lee

Computer, June, 2012, Vol.45(6), p.15(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open-Source Assisted Laboratory Automation through Graphical User Interfaces and 3D Printers: Application to Equipment Hyphenation for Higher-Order Data Generation

Siano, Gabriel G ; Montemurro, Milagros ; Alcaráz, Mirta R ; Goicoechea, Héctor C

Analytical chemistry, 17 October 2017, Vol.89(20), pp.10667-10672 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6882 ; PMID: 28903001 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.analchem.7b02758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, Annual, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implanted User Interfaces Provide Communication Options.(QuickTakes)

Terry, Ken

InformationWeek, May 1, 2012, p.5

ISSN: 8750-6874

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuddly user interfaces

Yuta Sugiura ; Takeo Igarashi ; Masahiko Inami

Computer, 2016, Vol.49(7), p.14(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-Enhanced User Interfaces: A Survey

Paulheim, Heiko ; Probst, Florian

International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), 2010, Vol.6(2), pp.36-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-6283 ; DOI: 10.4018/jswis.2010040103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation model for digital libraries' user interfaces using fuzzy AHP

Chin-Feng Lai ; Po-Sheng Chiu ; Yueh-Min Huang ; Tzung-Shi Chen ; Tien-Chi Huang

The Electronic Library, 2014, Vol.32(1), p.83-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/EL-05-2012-0046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Kinetic Interactions for Organic User Interfaces

Parkes, Amanda ; Poupyrev, Ivan ; Ishii, Hiroshi

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 2008, Vol.51(6), p.58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI Interaction Testing: Incorporating Event Context

Yuan, Xun ; Cohen, Myra ; Memon, Atif

IEEE Transactions on Software Engineering, Jul/Aug 2011, Vol.37(4), pp.559-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2010.50

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic literature review of semiotics perception in user interfaces

Muhammad Nazrul Islam

Journal of Systems and Information Technology, 2013, Vol.15(1), p.45-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1328-7265 ; DOI: 10.1108/13287261311322585

Toàn văn sẵn có

20
The Promise of Zoomable User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Promise of Zoomable User Interfaces

Bederson, Benjamin B.

Behaviour & Information Technology, 2011, Vol.30(6), p.853-866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-929X ; DOI: 10.1080/0144929X.2011.586724

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 433.635  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (232.616)
 2. Toàn văn trực tuyến (203.299)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (89)
 2. 1967đến1979  (2.246)
 3. 1980đến1992  (53.783)
 4. 1993đến2006  (162.837)
 5. Sau 2006  (213.547)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (363.649)
 2. Korean  (2.763)
 3. Japanese  (1.888)
 4. German  (1.318)
 5. Chinese  (1.028)
 6. Spanish  (1.020)
 7. Portuguese  (897)
 8. French  (892)
 9. Italian  (141)
 10. Indonesian  (120)
 11. Russian  (98)
 12. Lithuanian  (60)
 13. Norwegian  (49)
 14. Persian  (40)
 15. Turkish  (30)
 16. Slovenian  (26)
 17. Polish  (24)
 18. Czech  (23)
 19. Danish  (19)
 20. Dutch  (14)
 21. Hungarian  (12)
 22. Arabic  (10)
 23. Romanian  (10)
 24. Slovak  (8)
 25. Finnish  (5)
 26. Hebrew  (2)
 27. Bokmål, Norwegian  (1)
 28. Greek  (1)
 29. Ukrainian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nielsen, Jakob
 2. Stephanidis, Constantine
 3. Vanderdonckt, Jean
 4. Memon, Atif
 5. Palanque, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...