skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of fermented products in adolescent nutrition ; Fermentované produkty vo výžive adolescentov

Bertková , I. , Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , Košice ; Petrášová , D.

Potravinárstvo, 2009, Vol.(3), pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pôrody mladistvých.
Labor in adolescents

Toldy, M ; Lajdová, M ; Kukelková, A

Bratislavske lekarske listy, 1971, Vol.56(1), pp.55-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-9248 ; PMID: 5564272 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kukelková, A
  2. Lajdová, M
  3. Toldy, M
  4. Petrášová , D.
  5. Bertková , I. , Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , Košice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...