skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 890.179  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Một số vấn đề lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Hoàng, Thị Hương; Hoàng, Thị Hương. (2004). Một số vấn đề lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25118

Truy cập trực tuyến

2
Relay Selection Schemes for Dual-Hop Networks under Security Constraints with Multiple Eavesdroppers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relay Selection Schemes for Dual-Hop Networks under Security Constraints with Multiple Eavesdroppers

Vo, Nguyen Quoc Bao; Nguyen, Linh Trung; Debbah, M´erouane

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26647

Truy cập trực tuyến

3
Crystal structure of 26-(4-methylphenyl)-8,11,14,17-tetraoxa-28-azatetracyclo[22.3.1.02,7.018,23]hexacosa-2,4,6,18(23),19,21,24(1),25,27-nonaene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of 26-(4-methylphenyl)-8,11,14,17-tetraoxa-28-azatetracyclo[22.3.1.02,7.018,23]hexacosa-2,4,6,18(23),19,21,24(1),25,27-nonaene

Tran, T.T.V.; Anh, L.T.; Nguyen, H.H.; Truong, H.H.; Soldatenkov, A.T.

Scopus; 20569890; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32638

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.II-II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(12)00261-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, Jan 1, 2016, Vol.96, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(15)00428-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Surfactant-assisted size control of hydroxyapatite nanorods for bone tissue engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surfactant-assisted size control of hydroxyapatite nanorods for bone tissue engineering

Nguyen, Kim Nga; Luu, Truong Giang; Tran, Quang Huy

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29743

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 1 June 2013, Vol.65, pp.II-II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(13)00114-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 1 January 2013, Vol.60, pp.II-II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(12)00460-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 1 September 2013, Vol.68, pp.II-II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(13)00223-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, Feb 1, 2017, Vol.109, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(16)30939-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, Oct 1, 2016, Vol.105, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(16)30308-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 05/2015, Vol.88, C, p.CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(15)00082-3

Toàn văn sẵn có

13
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 09/2014, Vol.80, C, p.CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(14)00267-0

Toàn văn sẵn có

14
Affiliated Societies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 2/2013, Vol.61, C, p.II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(12)00494-1

Toàn văn sẵn có

15
Affiliated Societies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affiliated Societies

Appetite, 8/2011, Vol.57(1), p.309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(11)00495-8

Toàn văn sẵn có

16
Calendar of Events
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 02/2011, Vol.56(1), p.225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(11)00007-9

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, July 1, 2016, Vol.102, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(16)30149-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 11/2017, Vol.118, C, p.IFC [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(17)31247-3

Toàn văn sẵn có

19
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 09/2015, Vol.92, C, p.CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(15)00305-0

Toàn văn sẵn có

20
Editors / Publication Information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors / Publication Information

Appetite, 03/2015, Vol.86, C, p.CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(15)00009-4

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 890.179  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (593.863)
 2. Toàn văn trực tuyến (425.891)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (36.390)
 2. 1958đến1972  (24.652)
 3. 1973đến1987  (82.220)
 4. 1988đến2003  (209.413)
 5. Sau 2003  (534.034)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (718.060)
 2. French  (26.905)
 3. Chinese  (14.298)
 4. German  (13.452)
 5. Spanish  (6.770)
 6. Portuguese  (5.118)
 7. Russian  (2.574)
 8. Japanese  (2.537)
 9. Undetermined  (1.667)
 10. Korean  (1.280)
 11. Italian  (933)
 12. Czech  (587)
 13. Polish  (542)
 14. Turkish  (315)
 15. Dutch  (314)
 16. Norwegian  (220)
 17. Lithuanian  (120)
 18. Ukrainian  (108)
 19. Danish  (69)
 20. Romanian  (47)
 21. Slovak  (40)
 22. Hungarian  (33)
 23. Thai  (29)
 24. Arabic  (23)
 25. Persian  (20)
 26. Finnish  (18)
 27. Hebrew  (14)
 28. Serbo-Croatian  (6)
 29. Greek  (4)
 30. Icelandic  (2)
 31. Vietnamese  (1)
 32. Tibetan  (1)
 33. Armenian  (1)
 34. Hindi  (1)
 35. Bengali  (1)
 36. Macedonian  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. De Graaf, C.
 2. Brunstrom, J.M.
 3. Rogers, P.J.
 4. Higgs, S.
 5. Mariuzzo, Patrícia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...