skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 331.645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Navarro, Joan ; Andrés, Carmen

Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, 2016, Issue 10, pp.191-201

ISSN: 2253-6655

Toàn văn không sẵn có

2
Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trương, Hồ Hải Từ khóa:

tr. 45-51; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/992

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Anonymous;

Public Relations Review, 1993, Vol.19, pp.104-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/0363-8111(93)90196-J

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying,

Travel Weekly (UK), Jan 5, 2007

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Logan, Edward B.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1 July 1929, Vol.144, pp.i-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027162

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Regards sur l’économie allemande, 01 July 2009

ISSN: 1156-8992 ; E-ISSN: 1965-0787

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Regards sur l'économie allemande, 01 July 2009, Vol.n 92(3), pp.43-43

ISSN: 1156-8992 ; E-ISSN: 1965-0787

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Kenyon, E. Watson

The American Political Science Review, 1 August 1907, Vol.1(4), pp.619-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1945002

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Lewis, Ron

The State Journal, Feb 16, 1998, Vol.14(4), p.1

ISSN: 15218767

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Parker, Alan A.

Trial, Oct, 1988, Vol.24(10), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-2538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Apr 4, 1994, Vol.34(13), p.6

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Jul 5, 1993, Vol.33(26), p.5

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying: New trends in the UK

Miller, Charles

Contemporary Record, 01 March 1988, Vol.2(1), p.13-15

ISSN: 0950-9224 ; DOI: 10.1080/13619468808580945

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

The Youth's Companion (1827-1929), Jul 10, 1890, Vol.63(28), p.380

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Wike, Roffe

Current History (pre-1986), Aug 1956, Vol.31(000180), p.100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530 ; E-ISSN: 1944785X

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING.

The Albany Law Journal; A Weekly Record of the Law and the Lawyers (1870-1908), Aug 1, 1896, Vol.54(5), p.75

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Zagorin, Adam

Time, July 28, 1997, Vol.150(4)

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Zagorin, Adam

Time, August 11, 1997, Vol.150(6)

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying ..

Golf World, August 29, 2003, Vol.57(11), p.7

ISSN: 0017-1891

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Anonymous

Charter, Mar 2008, Vol.79(2), p.10

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 331.645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (123.929)
 2. Toàn văn trực tuyến (116.034)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (2.223)
 2. 1960đến1974  (1.851)
 3. 1975đến1989  (18.378)
 4. 1990đến2005  (154.824)
 5. Sau 2005  (153.865)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (274.668)
 2. French  (1.805)
 3. Undetermined  (854)
 4. Spanish  (748)
 5. German  (687)
 6. Portuguese  (480)
 7. Chinese  (212)
 8. Russian  (68)
 9. Japanese  (62)
 10. Italian  (62)
 11. Korean  (49)
 12. Polish  (37)
 13. Lithuanian  (36)
 14. Czech  (35)
 15. Dutch  (27)
 16. Norwegian  (22)
 17. Turkish  (22)
 18. Hungarian  (12)
 19. Bokmål, Norwegian  (11)
 20. Romanian  (11)
 21. Danish  (10)
 22. Slavic (Other)  (7)
 23. Bosnian  (6)
 24. Hebrew  (6)
 25. Arabic  (4)
 26. Greek  (3)
 27. Malay  (3)
 28. Persian  (3)
 29. Slovak  (2)
 30. Finnish  (2)
 31. Croatian  (2)
 32. Bengali  (1)
 33. Ukrainian  (1)
 34. Welsh  (1)
 35. Hindi  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Lowery, David
 3. Rival, Madina
 4. Holden, Chris
 5. Gawande, Kishore

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...